Nickerie.Net, zondag 17 november 2013


'Laagste productiviteit bedrijven in Suriname'

PARAMARIBO - Een team van de Inter-American Development Bank (IDB) heeft woensdagavond zijn analyses voor de Competitiveness Unit Suriname (CUS) en belanghebbenden gepresenteerd, waarbij onder meer naar voren komt dat Surinaamse bedrijven veruit de laagste productiviteit in de regio hebben. Zorgwekkend daarbij is, dat de nationale productiviteit een continue neerwaartse trend vertoont, terwijl die van ondernemingen in 13 andere onderzochte landen juist toeneemt. De IDB heeft eerder met partners een bedrijvenonderzoek in Suriname verricht, waarbij een top-10 werd opgesteld van de beperkingen waar Surinaamse bedrijven mee geconfronteerd worden.

Door de geënquêteerden werd als voornaamste beperking aangegeven dat ze kampen met onvoldoende opgeleide arbeidskrachten. Volgens IDB-vertegenwoordiger Musheer Kamau is het frappante in dat verband dat slechts 2% van de bedrijven zelf actie onderneemt en on-the- job-trainingen aan werknemers biedt.

Andere hindernissen die de ondernemers ervaren zijn toegang tot financiering en land, belastingtarieven, oneerlijke concurrentie van de informele sector, regelgeving, corruptie en criminaliteit. Door IDB-functionaris Carlos Elias werden de Surinaamse arbeidsmarkt en wetgeving onder de loep genomen en hij stelde vast, dat Surinaamse bedrijven niet bepaald competitief zijn.

De markt van Brazilië met een inwonersaantal boven de 200 miljoen bijvoorbeeld, wordt nauwelijks betreden en slechts 1% van onze export gaat naar ons zuiderbuurland. Volgens hem schijnt onze taal ook een barrière te vormen, want met het Nederlands als officiële taal lijken onze ondernemers meer geneigd te zijn zich te richten op het op circa 8.000 kilometer verder gelegen vroegere moederland Nederland dan op de Portugees-, Frans- , Spaans- of Engelssprekenden in de regio.

Ook CUS-voorzitter Sieglien Burleson beaamt dat de productiviteit en het concurrerend vermogen van ons land erg laag liggen en aan verbetering toe zijn. Er zal een goede planning en afstemming van beleid op basis van adequate data essentieel zijn om een innovatieve ondernemende samenleving te bevorderen. Tegen deze achtergrond zal in samenwerking met de IDB een Labor Market Study en een Innovation Survey worden uitgevoerd.

Ondernemers en toppers uit het bedrijfsleven zouden in dit kader hun stem moeten laten horen ter verbetering van het investeringsklimaat en versterking van de private sector. De presentatie van de IDB had als titel 'Toekomst Perspectieven en uitdagingen voor verbetering van innovatie en productiviteit' en werd in het Auditorium van Self Reliance gehouden.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /No Spang

17-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics