Nickerie.Net, maandag 18 november 2013


Verklaring Jongerenraad VHP

Als jongeren van de VHP zijn we de afgelopen weken voor de zoveelste keer onaangenaam verrast  en geschokt door schandalen, die het land Suriname maar in het bijzonder voor de Surinaamse jeugd zeer schadelijk zijn. De Jongerenraad van de VHP acht het van eminent belang dat de Surinaamse jongeren voldoende ontplooiingskansen krijgen en “role models” hebben die ons kunnen stimuleren en inspireren. Zo een rolmodel is onze partij- voorzitter Santokhi

Terwijl de Surinaamse jongeren bezig zijn hun bijdrage te leveren aan de verbetering van de positie van de Surinaamse jeugd zowel nationaal als internationaal, merken wij dat personen als Dino Bouterse, ooit naar voren geschoven door een coalitie-lid als toekomstige president van Suriname, en van wie werd verwacht dat hij een goed voorbeeld zou geven, hij de jongeren en het land in diskrediet heeft gebracht.

Wat ons zeer verbaast,is dat de afgelopen periode de voorzitter van de VHP, de heer ChandrikapersadSantokhi, die wel als een role model dient voor de Surinaamse jeugd, onterecht wordt beschuldigd, dat hij de hand heeft gehad in de arrestatie van Dino Bouterse.

De Jongerenraad van de VHP vindt dat exponenten van een bekende coalitiepartij met hun fabel doelgericht proberen de Surinaamse jeugd een rad voor de ogen te draaien. Om VHP voorzitter Santokhi in een kwaad daglicht te stellen wordt er zelfs gebruik gemaakt van het staatsmedium SRS en wel in het programma Bakana Tori, welke wordt betaald door de belastingbetalers. De voorzitter van de VHP heeft reeds meerdere malen laten weten dat die beweringen pertinent op onwaarheid berusten.

De Jongerenraad van de VHP staat honderd procent achter haar voorzitter en zal niet toestaan dat mensen met een afwijkend gedrag de eer en goede naam van onze partij- voorzitter proberen te besmeuren. Wij roepen van hieruit het volk van Suriname op  om waakzaam te zijn en niet te laten manipuleren door dit soort figuren en fabels.

De VHP Jongerenraad

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

17-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics