Nickerie.Net, donderdag 21 november 2013


Nickerie verdient beter!!

Een betoog van een Nickeriaan… (deel 3 van 3 )

Strategie na de verkiezingen

Als de Integriteit Partij Nickerie (IPN) alle zetels van Nickerie binnenhaalt heeft zij een stevige basis om te onderhandelen met andere partijen. Een samenwerking zal moeten worden aangegaan met een of meerdere politieke partijen waarmee een coalitie kan worden gevormd. Dat zal bij voorkeur partijen moeten zijn die ook de jongeren en integriteit centraal stellen en de geformuleerde doelstellingen van de IPN respecteren. Die doelstellingen zullen voor de regeerperiode moeten worden geoperationaliseerd en planmatig worden opgepakt. Aan de activiteiten die in dat kader moeten worden uitgevoerd zal de gehele Nickeriaanse gemeenschap in projectverbanden worden betrokken. De IPN zal daarin een spilfunctie moeten vervullen en de overheid zal een faciliterende rol moeten nemen. Nickerianen uit binnen – en buitenland zullen via een op te zetten netwerkorganisatie worden betrokken om met raad en daad bij te staan en ook eigen netwerken in te zetten. Zoals eerder aangegeven zullen ook internationale organisaties worden betrokken om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Nickerie en haar gemeenschap.

Resultaten na de eerste regeerperiode

Binnen de regeerperiode van vier jaren zullen al deze doelstellingen moeten zijn bereikt en duurzaam zijn geborgd.

Dat betekent dat:

• De rijstsector economisch gezond is gemaakt;

• De prijs van rijst voor de gehele Surinaamse gemeenschap om laag is gegaan;

• Er meer bedrijvigheid en werkgelegenheid is in Nickerie;

• Elke Nickeriaan die een huis wil bouwen een stuk bouwgrond van de overheid krijgt;

• Alle grondpapieren van Nickerianen in orde zijn gemaakt;

• Nickerie in verbinding staat met de buitenwereld, ook met internationale organisaties;

• Zekerheid, hoop en rust zijn teruggekeerd in Nickerie zodat de Nickerianenverder kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing en welvaart;

• Door bovenstaande ontwikkelingen zal criminaliteit, (gezins)geweld, zelfdoding enz. afnemen. Het distriktNickerie zal hoog opgeleide mensen, vooral Nickerianen, trekken om er te werken en te investeren. Dat allemaal zal voor verdere bloei van het distriktzorgen.

Lange termijn visie voor de Integriteit Partij Nickerie

Als de bovengenoemde resultaten in Nickeriezijn bereikt zal de partij bij continuïteit het vertrouwen van de Nickerianen krijgen en het distrikt duurzaam tot ontwikkeling brengen. Daarnaast zal het concept van de IPN worden overgedragen aan jongeren uit de andere distrikten die hun eigen ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Er moeten in alle distrikten integere politieke partijen komen met jongeren aan de basis die hun eigen toekomst ter hand nemen.

Ook voor Suriname geldt dat de jeugd de toekomst heeft. Zij krijgt echter geen kans. Daarom moet zij die kans zelf pakken. Er zal een hele wereld voor haar opengaan met tal van ontplooiingsmogelijkheden, nationaal en internationaal. Ontwikkeling brengen in Suriname hoeft niet moeilijk te zijn aangezien Suriname een kleine economie en een slimme hardwerkende bevolking heeft. Het verprutsen voor Suriname en haar bevolking, zoals dat al jaren gebeurt, is m.i. dan ook moeilijker dan goed voor land en volk te zorgen.

Dit artikel is het laatste deel van een drieluik van dhr. SieuwMahadew RA. Het is zijn bedoeling om de jongeren bewust te maken dat zij slechts met een change een betere toekomst zullen krijgen. Die change kan eenvoudig worden gemaakt. De tijd daarvoor is nu rijp!! Reacties van lezers zijn welkom op: sieuw66@hotmail.com

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

21-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics