Nickerie.Net, woensdag 27 november 2013


Ruth Wijdenbosch: Regering liegt over Surgold-deal

27/11/2013

PARAMARIBO - De ondervoorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch, stoort zich aan de manier waarop regeringsleden de vrijdag getekende gouddeal presenteerden. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen wees de president aan als de motor achter de Surgold-deal. Volgens het NPS-lid is dat ‘één grote leugen’, want de overeenkomst was in 2009 al rond en de huidige regering heeft alleen voor toevoegingen gezorgd. Het volledige bericht dat Wijdenbosch de Ware Tijd deed toekomen, leest u hier:

"De regering maakt van de Surgold-deal één grote leugen." Dat is de mening van DNA-lid Ruth Wijdenbosch van de NF/NPS fractie. De parlementariër stoort zich aan de manier waarop minister Jim Hok van NH afgelopen vrijdag bij de ondertekening van de overeenkomst met Surgold/Newmont de geschiedenis geweld aandeed. Tegen beter weten in probeerde hij de totstandkoming van de overeenkomst als een verdienste van president Bouterse neer te zetten. Volgens de minister was het vrijdag "de dag van president Bouterse", omdat deze de motor achter de Surgold-deal was. Dat is pure geschiedvervalsing en typeert de huidige regering, die de leugen tot haar belangrijkste politiek instrument schijnt te hebben verheven. Want als deze overeenkomst op iemands conto moet worden geschreven, dan is dat wel op die van president Ronald Venetiaan. Hij heeft met zijn ministers van NH en hun team van deskundigen gezorgd voor de huidige ontwikkelingen in de grootschalige goudindustrie in Suriname."

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen bekijkt de getekende gouddeal. Hij wees de president vrijdag aan als de motor achter deze Surgold-overeenkomst. Volgens NPS-lid Ruth Wijdenbosch is dat "één grote leugen".Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen bekijkt de getekende gouddeal. Hij wees de president vrijdag aan als de motor achter deze Surgold-overeenkomst. Volgens NPS-lid Ruth Wijdenbosch is dat "één grote leugen". Foto: Stefano Tull

Wijdenbosch brengt in herinnering dat het de regering Venetiaan is geweest, die in 1994 met de Cambior/Iamgold-deal de aanzet heeft gegeven voor de grootschalige goudindustrie in Suriname. De Rosebelmijn heeft Suriname internationaal op de kaart gezet als goudproducerend land. Rosebel is nu ook één van de belangrijke financieringsbronnen voor de verdere ontwikkeling van ons land. Het was ook onder Venetiaan dat Surgold/Newmont in 2004 naar Suriname kwam en ondertussen ruim USD 180 miljoen heeft geïnvesteerd. In 2007 begon de maatschappij met de regering de onderhandelingen voor het opzetten van de Merian-mijn. Die onderhandelingen zijn eind 2009 afgerond en in maart 2010 heeft de toenmalige RvM de concept-overeenkomst tussen Suriname en Surgold/Newmont goegekeurd. "In tegenstelling tot wat minister Hok nu beweert heeft Bouterse dus geen enkele inbreng gehad om Surgold/Newmont naar Suriname te halen."

Dit kwam ook duidelijk naar voren in de spreekbeurt van de heer Adriaan van Kersen, de CEO van Surgold, bij de ondertekeningsceremonie. Hij liet nuchter de gang van zaken rond deze deal de revue passeren en merkte nog fijntjes op dat de Surgold-deal door twee raden van ministers is goedgekeurd. Van Kersen had verder ook veel lof voor de vorige onderhandelingscommissie onder leiding vande heer Gerard Lau.

"Feiten liegen niet!", gaat Wijdenbosch verder. "De ontwerp-overeenkomst, waarover de regering-Venetiaan in 2010 met Surgold overeenstemming had bereikt was een goede deal, waarmee je zo aan de slag kon. Maar de toenmalige NDP oppositie, met de huidige president voorop, begon een ware hetze tegen de deal."

De bewering van minister Hok past volgens Wijdenbosch in de aaneenschakeling van onwaarheden waarmee de regering-Bouterse de eer voor de Surgold-deal probeert te claimen. Tegelijk probeert de regering met allerlei verhalen te verhullen dat zij een potje heeft gemaakt van de "oorspronkelijke" Surgold-deal.

"Eerst vonden zij de deal een uitverkoop van onze natuurlijke hulpbronnen. Als zij aan de macht kwamen zouden zij ervoor zorgen dat Suriname tenminste 51% aandelen kreeg. Eindstand: na bijna 3 jaar onderhandelen kwamen zij niet verder dan 25%. Nauwelijks 5% meer dan de 20% die Venetiaan in 2010 reeds had bereikt en in de overeenkomst was vast gelegd. Verder heet het dat Suriname nu pas daadwerkelijk actief gaat meedoen in de ontwikkeling van de grootschalige goudindustrie. Maar die bewering hoort ook thuis in het rijk der fabelen. Suriname heeft vanaf de Cambior-deal van 1994 wat zeggenschap betreft reeds een sterke positie weten te bedingen. In die deal is o.a. opgenomen dat bepaalde beslissingen niet genomen mogen worden zonder uitdrukkelijke toestemming c.q. goedkeuring van Suriname.

Wijdenbosch becijfert dat door 3 jaar vertraging van de investering in Merian de Surinaamse gemeenschap is opgezadeld met een financiële strop van ruim USD 1.5 miljard. "Dat is het bedrag dat wij als samenleving in totaal aan belastinginkomsten en local spending moeten derven. En de te verwachten nadelige consequenties van de Area of Interest en de hogere investeringskosten zijn daarbij niet eens meegerekend. Ook is hierbij de sterke daling van de goudprijs niet ingecalculeerd." In dit kader wijst het DNA-lid ook op de mededeling, die de president enkele weken geleden in DNA deed, dat hij de Surgold-overeenkomst reeds had getekend en de bal bij Newmont lag. "Achteraf gezien volkomen uit de lucht gegrepen. Hij had zelfs niet in de gaten dat hij volgens de Machtigingswet de overeenkomst niet eens mocht tekenen. En alsof dat nog niet genoeg is bakt minister Relyveld van Financiën het nog bruiner. Hij beweerde afgelopen vrijdag immers dat de regering het geld voor de Surgold-deal al bij elkaar heeft. Ik weet niet of hij ergens een geheim potje van 400 miljoen US dollar heeft. Wie spreekt nu onwaarheid? Het was namelijk de governor Hoefdraad die juist een paar dagen daarvòòr gezegd had dat Suriname pas na de ondertekening van de deal op zoek zou gaan naar de benodigde financiën om te partciperen."

Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat De Nationale Partij Suriname altijd voor duurzame ontwikkleing van onze natuurlijke hulpbronnen staat. De bewijzen liggen er vanaf Operation Grasshopper tot ontwikkeling van de bauxiet-, de aardolie- alsmede de goudsector.

Wij zullen blijven wijzen op misstanden en eisen dat zaken waarheidsgetrouw naar de gemeenschap toe gebracht worden.'

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /dWT

27-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics