Nickerie.Net, woensdag 27 november 2013


SRD 144.000 aan projecten stichting Sari

PARAMARIBO - Stichting Sari heeft in samenwerking met haar donoren "Het Maagdenhuis" en stichting Nickerie Vooruit uit Nederland in totaal SRD 144.00 besteed aan verschillende projecten in 2013. Het gaat om de projecten zoals stroomaansluitingen voor twee gezinnen, vier nieuwbouwwoningen in samenwerking met de "Low Income Shelter Program" (LISP), mantelzorg in samenwerking met de WIN-groep, een nieuwe kantine voor de OS Laighsing en een nieuw toilettengroep voor OS Deli.

Daarnaast hebben 141 leerlingen een schoolpakket gehad van SRD 75. Krishna Bajnath, voorzitter van stichting Sari, is bijzonder blij met de ondersteuning van de donateurs uit Nederland. Er zijn nog vier aanvragen voor nieuwbouw, van mensen die daartoe niet in staat zijn.

De donateurs hebben de aanvragen meegenomen voor goedkeuring. Stichting Sari heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaal-economische en de maatschappelijke positie van de Nickeriaanse vrouw en jongeren, vooral van degenen die in een achtergestelde positie verkeren.

Sari wil de problemen waar haar doelgroep dagelijks mee wordt geconfronteerd zoals armoede, lage opleiding en economische afhankelijkheid, duurzaam bestrijden. Een belangrijk middel hiertoe is de bevordering van de zelfredzaamheid van de doelgroep, de bewustmaking van de eigen verantwoordelijkheid en het vormgeven en verbeteren van de leefomstandigheden.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /No Spang

27-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics