Nickerie.Net, zaterdag 30 november 2013


Voorzitter Santokhi verricht eerste steenlegging bouw multi-functionele zaal Srimati Prantik Arya Pratinidhi Sabha

Op maandag 25 november j.l.  verrichte Voorzitter Chandrikapersad Santokhi op uitnodiging van de Srimati Prantik Arya Pratinidhi Sabha Mandir  ceremonieel de 1ste steenlegging voor de bouw van een Multi-functionele zaal van de mandir aan de Eduard Abrahamsweg. Het startsein van de bouw van deze multi-functionele zaal is een van de vele activiteiten wel in het kader van het 63-jarig bestaan van de mandir worden georganiseerd. Tijdens deze gelegenheid bracht voorzitter Santokhi de felicitaties  uit namens de VHP over en dankte hij het bestuur van de mandir onder leiding van Pt. Raghoenath voor de eer aan hem gegeven om de eerste handeling te mogen plegen voor de nieuwbouw. 

Volgens Santokhi zal er overal waar er geloof is, ongeacht welke geloof, rust zijn.  Geloof neemt een bijzondere plaats in het dagelijkse leven. In geloof is er volgens de VHP voorman hoop. Hierdoor zal ook de welvaart en het welzijnsniveau  van de samenleving worden verhoogd. Middels een hawan (heilige offervuur) werd er gebeden voor een vlotte start en werd ook dank uitgebracht aan de pioneers van de Mandir voor hun jarenlange inzet.  Op die dag is voorzitter Santokhi ook gehuldigd  door het bestuur van de Mandir, als blijk van waardering voor de jarenlange inzet. De voorouders van voorzitter  Santokhi, waren een der grondleggers van de Mandir.

De bouw van de multi-functionele zaal zal de plaatselijke gemeenschap vooral ten goede komen waarbij de mogelijkheid zal bestaan om diverse activiteiten, variërend van dans, zanglessen, huwelijken, en sport- en studie activiteiten te ontplooien. De VHP voorzitter zal binnen de partij nagaan op welke wijze de VHP tezamen met vrienden ook een bijdrage kan leveren aan de bouw.

 VHP mediacommissie

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

30-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics