Nickerie.Net, dinsdag 10 december 2013


Is Dino Bouterse uitgelokt of niet?

Uitlokken is een vorm van deelneming. De uitlokker is degene die een ander ertoe aanzet een strafbaar feit te plegen. Enkele deskundigen beweren dat Dino Bouterse is uitgelokt in de zaak waarbij hij wordt verdacht van het plegen van ernstige strafbare feiten. Aan Dino Bouterse is ten laste gelegd cocaďnesmokkel, verboden vuurwapenbezit en steun verlenen aan de terreurorganisatie Hezbollah.  Ik heb geluisterd naar internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en de Amerikaanse oud-DEA-agent Michael Levine. “Zij zeggen dat Dino Bouterse is uitgelokt tot het begaan van strafbare feiten”. Als Dino Bouterse een niet- ingewijde was op het gebied van terrorisme dan had ik wel aangenomen dat hij is uitgelokt.

Hoe is het mogelijk dat de “beste man van  CTU“ die zogenaamd terrorisme moet bestrijden zich heeft laten uitlokken? Uit het verhaal van de undercoveragenten is niet gebleken dat zij Dino Bouterse hebben aangezet tot het plegen van ernstige strafbare feiten. De “terroristen” hebben aan Dino Bouterse medewerking gevraagd hun te voorzien van wapens en toegang te willen geven aan vermeende Hezbollah-leden tot Suriname in ruil voor miljoenen dollars. 

Volgens de undercoveragenten heeft Dino Bouterse op 28 juni op zijn kantoor een kilo cocaďne tevoorschijn gehaald en laten zien aan zijn zakenpartners, naar later bleek DEA-informanten. Ook zou Dino bereid zijn elke week 20 kg te verzenden naar Amerika en leverde ook een vals paspoort. Voorts zou hij hun helpen bij de aanvraag van visa voor reizen naar de Verenigde Staten.

De heren Geert-Jan Knoops en Michael Levine zijn totaal voorbijgegaan aan het feit dat Dino een topper is van Counter Terror Unit (CTU) en hij een “ingewijde” is op het gebied van terrorisme. U begrijpt, het verhaal van Geert-Jan Knoops en de Amerikaanse oud-DEA-agent op NOS.nl klopt van geen kant. Ik vraag me af vanwaar de plotselinge belangstelling voor de ernstige strafzaak van Dino.

Ik heb het vermoeden dat er meer schuilt achter de verklaring van deze twee heren. Voor de advocaat valt er genoeg US dollar te verdienen in deze vrij ernstige strafzaak, dus hij probeert een opening te vinden om mee te helpen met de verdediging. Geld maken, zo zitten de meeste strafpleiters eenmaal in elkaar.

Waarom heeft Geert-Jan Knoops geen belangstelling voor het strafproces van ene Piet Wortel waarin de namen van Desi Bouterse en Dino zijn genoemd. Ik heb hem niet horen praten over deze zaak, is deze advocaat  gewoon op een blauwe maandag opgestaan om  onschuld van Dino te bewijzen?

De heren Geert Jan Knoops en Michael Levine hebben kennelijk over het hoofd gezien dat het rechtssysteem van Amerika anders is dan dat van Nederland. In Nederland bijvoorbeeld trekken ze grenzen wanneer het gaat over het zetten van vallen voor potentiele criminelen. Sinds de aanslagen in Amerika op 9/11/2001 hebben de Amerikanen hun wetgeving aangepast tegen het terrorisme met de zogenoemde “Patriot Act’. De Patriot Act is een Amerikaanse wet die in de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 September 2001 tot stand is gekomen.

 De doelen zijn voor versterking van de binnenlandse veiligheid en de bevoegdheden van de wet-handhaving met betrekking tot het identificeren en stoppen van terroristen. De USA Patriot Act biedt de Amerikaanse overheid meer aan om informatie te vergaren over en op te treden tegen mogelijke terrorisme. En ook al ben je heel ver over de grenzen van Amerika.

Openbare aanklager Preet Bharara is onverbiddelijk als het gaat om terrorisme. Hij stelt zich op het standpunt dat de misdaad na 9/11/2001 moet worden gezien als grensoverschrijdende criminaliteit en hierop moet de wetgeving kunnen inspelen. Hij zegt:  “as crime has gone global and national security threats are global, in my view the long arm of the law has to get even longer. We can’t wait until bombs are going off”. Dus heel duidelijke taal van Preet Bharara.

Ik heb geen juridische achtergrond, maar ben wel in staat logisch te denken. In mijn perceptie kan er geen sprake zijn van uitlokking omdat Dino, naar mijns inziens, wel de intentie had steun te verlenen aan de “terreur organisatie Hezbollah”. Want er was miljoenen dollars te verdienen aan de deal met de terroristen. Als Dino geen kwade intentie had, waarvoor was hij samen met de undercoveragenten naar Griekenland afgereisd.

Er zijn twee hamvragen die mij bezighouden namelijk:

1. Waarom heeft Dino Bouterse zich laten “uitlokken” als hij geen kwade intentie had om de “Hezbollah” te helpen?

2. Waarom heeft Dino Bouterse de justitiële autoriteten en het Bureau Nationale Veiligheid niet ingelicht dat de “Hezbollah” van plan was terroristische aanvallen te plegen in Amerika?

Als topper van de CTU en “bestrijder van terrorisme” moest hij dat gelijk hebben doorgespeeld aan de autoriteiten van het Bureau Nationale Veiligheid en de justitiële diensten, echter heeft hij dat na gelaten. De volgende vraag die bij mij rijst is, waarom heeft hij dat nagelaten? Het is overduidelijk dat Dino gezwicht is voor de “miljoenen Amerikaanse Dollars”. 

We moeten nu maar wachten op de uitspraak van onafhankelijke rechter van New-York. Innocent until proven guilty. Als Dino Bouterse onschuldig is zal hij vrijgesproken worden.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

10-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics