Nickerie.Net, zondag 15 december 2013


VHP vraagt aandacht voor gezinslandbouw

15/12/2013  Ivan Cairo

PARAMARIBO - In 2014 zal in Suriname meer aandacht moeten komen voor gezinslandbouw, in Suriname bekend als bevolkingslandbouw. Dit past in het kader van het initiatief van de Verenigde Naties om 2014 als internationaal Jaar van de Gezinslandbouw uit te roepen, aldus de Agrarische Raad van de VHP.

Kouseband hangt te drogen zodat de zaden gewonnen kunnen worden. Een kenmerk van gezinslandbouw is dat de landbouwers vaak hun eigen zaai- en plantgoed makenKouseband hangt te drogen zodat de zaden gewonnen kunnen worden. Een kenmerk van gezinslandbouw is dat de landbouwers vaak hun eigen zaai- en plantgoed maken Foto: Annelies Brinkman

Het VHP-orgaan roept iedereen op die een bijdrage te leveren heeft aan de ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname, vooral het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om dit jaar bijzondere aandacht te schenken aan de belangrijke rol die gezinsbedrijven vervullen in de landbouw en de voedselvoorziening. Ook moet er beleid komen zodat de gezinsbedrijven deze rol ook in de toekomst kunnen blijven vervullen.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) wil met het thema van dit internationaal jaar de aandacht vestigen op de rol van de gezinslandbouw bij de voedselvoorziening, de bestrijding van honger en armoede en het verbeteren van de middelen van bestaan, waarbij tegelijkertijd het milieu en de biodiversiteit beschermd worden.

Volgens de politieke organisatie zij gezins- en kleinschalige landbouw onlosmakelijk verbonden met de mondiale voedselzekerheid, maar dragen ze nationaal niveau bij aan de voedselzekerheid.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

14-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics