Nickerie.Net, maandag 16 december 2013


Oppositie eist onmiddellijke uitleg president over 'Tigri-gebied'

De fractieleiders Radjkoemar Randjietsingh (Nieuw Front), Carl Breeveld (DOE) en Ronny Asabina (BEP) zijn verontrust over het verlenen van mijnbouwrechten door Guyana aan een derde in het 'Tigri-gebied'. Zij hebben in een brief aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons hun bezorgdheid kenbaar gemaakt. De oppositie wil door de regering geļnformeerd worden over deze kwestie.

e6826a521c89b08a0734d52a7be9ec5c.pngMinister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen heeft kenbaar gemaakt dat hij niet op de hoogte zou zijn van deze illegale handelingen van Guyana. Naar de mening van de oppositie in De Nationale Assemblee is het dringend en noodzakelijk dat de regering De Nationale Assemblee zo omstandig mogelijk informeert over de situatie en over de door de regering te nemen of genomen stappen.

"Het gaat in deze om ernstige schending van onze territoriale onschendbaarheid en ondermijning van onze nationale economische belangen. Wij verzoeken u heel dringend te willen bevorderen dat de president onmiddellijk naar het parlement komt en uitleg geeft over deze ernstige materie aan de volksvertegenwoordiging", stellen de fractieleiders.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

16-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics