Nickerie.Net, woensdag 18 december 2013


Geschiedenisleraar natie met staatseer begraven

Om uiting te geven aan de waardering voor historicus André Loor, heeft president Desi Bouterse besloten om hem met staats eerbetoon te begraven. In de Centrumkerk zijn lovende woorden uitgesproken voor de enorme bijdrage die Loor heeft geleverd om de geschiedenis van Suriname vast te leggen en te vertellen. Hij heeft als docent Geschiedenis velen opgeleid. Jongeren en ouderen hebben kunnen genieten van de vele verhalen die Loor heeft verteld over het land. Ondanks zijn roem, was hij de eenvoud zelve.

644fd721a9c7ac5d0b857b10c07f6845.jpgHistoricus André Loor wordt met Staats eerbetoon ten grave gedragen. (Foto: Raoul Lith)

Diverse sprekers hebben ook de liefdevolle rol van Judith, de echtgenote van Loor, belicht. Zij stond niet alleen aan de zijde van haar echtgenoot, maar las ook de teksten aan hem voor. Loor kon enige tijd niet meer zelf lezen. De directeur van Vaco, Ed Hoogenboom, legde uit dat Judith Loor de teksten uit zijn laatste boek 'André Loor vertelt...' aan hem voorlas en de veranderingen doorgaf aan de uitgever. Zij was ook zijn privé-chauffeur als hij zondags naar Groningen ging of andere delen van het land.

Geschiedenisleraar van de natie

Linda Rozenblad-Sairas, waarnemend directeur van het Instituut voor Opleiding van Leraren belichtte de enorme bijdrage van Loor als docent. Hij heeft velen de liefde voor geschiedenis bijgebracht. Hij wist jong en oud te boeien met zijn geschiedenisverhalen. Ook oud-student Hans Breeveld die op de Surinaamse Kweekschool door hem is onderricht, zwaaide veel lof toe aan de historicus. Breeveld merkte op dat de geschiedenisleraar van de natie is heengegaan, maar hij heeft zijn kennis en wijsheid nagelaten.

Loor was in de eerste plaats Surinamer, dan 'boeroe', zei Hanna Gummels, voorzitter van Stichting Boeroe, die op initiatief van Loor is opgericht. Hij was de grote inspirator van de boeroe's en vond dat de geschiedenis moest worden vastgelegd. Gummels merkte op dat boeroe's geďntegreerd zijn in de samenleving, maar ze moeten weten wat hun 'roots' zijn. Met dankbaarheid en trots wordt teruggekeken op de enorme bijdrage van 'oom André'. President Bouterse sprak zijn bijzondere waardering uit aan het adres van de historicus voor het waarheidsgetrouw vastleggen van de geschiedenis.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

18-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics