Nickerie.Net, woensdag 18 december 2013


Voorzitter VHP verduidelijkt reactie in zaak Dino Bouterse

 

De aanhouding van Diguan Pigot heeft ervoor gezorgd dat de VHP weer eens in het middelpunt van belangstelling staat. De mediacommissie van de VHP heeft namelijk vanuit de gemeenschap en van newsbrokers opmerkingen opgevangen als zou het Nieuw Front c.q. de VHP nog niet hebben gereageerd op deze kwestie, dit in tegenstelling tot de handelwijze bij de aanhouding van Dino Bouterse.

 

Desgevraagd lichtte de voorzitter van de VHP, de heer Santokhi, aan de mediacommissie heel duidelijk toe dat het Nieuw Front de verantwoordelijkheid had genomen om de President om rekenschap te vragen vanwege het feit dat door de perikelen rondom Dino Bouterse, de Staat Suriname deelgenoot is geworden in deze onverkwikkelijke aangelegenheid. De heer Santokhi weidde verder uit dat Dino Bouterse tijdens zijn aanhouding een hoge ambtelijke functie bekleedde en dat hij op dat moment een diplomatiek paspoort op zak had dat was uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De partijvoorman verduidelijkte verder dat de ten laste gelegde strafbare feiten aan Bouterse de soevereiniteit en rechtsorde van de Staat hebben aangetast. Zulks in schril contrast met de zaak van Diguan Pigot.

 

De heer Santokhi heeft hiermee helderheid gebracht in de opstelling welke is ingenomen in deze twee situaties door het Nieuw Front en de VHP. Mediacommissie VHP

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

17-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics