Nickerie.Net, zaterdag 21 december 2013


VHP verheugd over benoeming Manorma Soekhnandan tot assistent SG Caricom

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij is bijzonder ingenomen met de recente benoeming van voormalig ambassadeur van Suriname in Guyana, Manorma Soekhnandan, tot assistent secretaris-generaal van de Gemeenschap van Caribische staten. Ambassadeur Soekhnandan informeerde begin deze week de Surinaamse regering over goedkeuring van haar kandidatuur, door de Caricom lidlanden. Donderdag j.l. ontving het ministerie van Buitenlandse Zaken daaraanvolgend een officieel schrijven van Caricom Secretaris-Generaal Irwin La Rocque ,waarin  formeel mededeling werd gedaan van de hoge benoeming.

De keuze voor Soekhnandan in deze topfunctie welke volgens ingewijden niet uit de lucht is komen vallen, blijkt een weloverwogen besluit te zijn geweest van  Caricom regeringsleiders, die in de tien jaar van haar ambassadeurschap in Georgetown van nabij getuige hebben kunnen zijn van de buitengewone deskundigheid van Suriname’s ambassadeur, op het gebied van Caricom aangelegenheden.

Het is tegen deze achtergrond dat diplomatieke signalen werden gezonden naar Paramaribo Soekhnandan kandidaat te stellen voor deze functie en zij uiteindelijk unaniem door de Caricom lidstaten werd gekozen tot assistent secretaris-generaal op basis van haar kwaliteiten.

De VHP is er heel trots op dat het wederom een landgenote gelukt is op eigen kracht de top van een regionale organisatie te halen en daarmee de komende jaren in de politieke schijnwerpers te staan, maar wellicht meer nog, dat eveneens de naam van Suriname op alle Caricom evenementen er prominent zal schitteren.

Het is dan ook niet gepast dat sommigen uit dit nationaal hoogtij moment op subtiele wijze een politiek slaatje trachten te slaan door het slaken van allerlei irrelevante zaken z.a., dankzij de voordracht van enz, enz, die niet let op enz, enz, terwijl mevrouw M. Soekhnanden zelf heeft gesolliciteerd voor deze hoge functie en is aangenomen op basis van haar kwaliteiten. Suriname heeft slechts haar voordracht goedgekeurd. Men moet bedenken dat pronken alleen waarde heeft als het de eigen veren betreft.

De VHP feliciteert de gehele Surinaamse samenleving, in het bijzonder Manorma Soekhnandan en haar familie, met deze mijlpaal en wenst haar een aangename en succesvolle dienstperiode toe als nieuwe assistent Secretaris-Generaal van de Caricom.

Namens,

de VHP mediacommissie

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

20-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics