Nickerie.Net, zondag 29 december 2013


PVF: Agrarische productie moet worden georganiseerd

PVF-voorzitter Soedeschand Jairam De voorzitter van de Politieke Vleugel van de Federatie van AgrariŽrs en Landarbeiders (PVF), Soedeschand Jairam, benadrukte bij de jaarafsluiting dat de agrarische sector gereorganiseerd moet worden. De partij zal daarom in 2014 een informatiecampagne opzetten met als doel om de productie verder te verhogen.

"De toegenomen inzaai van padie van de laatste jaren is te danken aan voornamelijk de rehabilitatie van de diverse rijstpolders in Nickerie, de verbeterde irrigatie, verbeterde voorlichting en zaaizaadvoorziening", meent Jairam. Hij is ook directeur van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron). Door de rehabilitatie van de rijstpolders en de optimalisering van de pompen van Wakay zijn de kosten van waterbeheer en transport volgens Jairam afgenomen. De verbeterde infrastructuur, goede voorlichting en hoogwaardig kwaliteit zaaizaad hebben geleid tot verbetering van kwaliteit en opbrengst. Deze maatregelen hebben geresulteerd in verdere verhoging van de efficiency en de productiviteit. Mede vanwege de verbeterde toegang tot kapitaal is de inzaai van deze kapitaalintensieve sector toegenomen, stelt Jairam.

Samenwerking nodig

De politicus merkt op dat door de sterke toename van de huidige wereldvoorraden van rijst, de prijzen op de internationale markt vermoedelijk op korte termijn niet gaan stijgen, terwijl over de inputprijzen het moeilijker is om die voorspelling te maken. De PVF vindt dat op basis van de huidige ontwikkelingen op zowel internationale, nationale als sectorale niveau, er een samenstelling van condities en omstandigheden noodzakelijk zijn om een duurzame agrarische ontwikkeling te versnellen. Niet alleen de technologische capaciteit, maar ook de economische en sociale waarden zijn hierbij heel belangrijk. "Daar onze nationale verschillen in politieke, sociale, en institutionele elementen mede bepalend zijn voor onze concurrentiepositie, zullen optimaal werkende instituties, het doelmatig organiseren van markten en effectieve samenwerkingsverbanden heel belangrijk zijn. Deze maatregelen zullen ook de toegang tot kennis en informatiestroom bevorderen, waardoor de efficiency en productiviteit verder opgevoerd kan worden".

De PVF wil dat in het komende jaar bijzondere aandacht geschonken moet worden aan de bewustwording voor de noodzaak tot samenwerking en organisatie binnen de sector. Alle betrokkenen moeten begrijpen dat in deze concurrerende wereld een afgezonderde onderneming vrijwel nimmer het gestelde doel kan bereiken. Samenwerking is volgens de PVF-voorzitter essentieel voor de opvoering van de nationale productie en inkomens van de bevolking via een verhoogde innovatiecapaciteit en productiviteit. "Een effectieve en intensieve informatie campagne om de organisatie en samenwerking in de sector te stimuleren is dus een noodzaak", benadrukt Jairam.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

29-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics