Nickerie.Net, vrijdag 03 januari 2014


Verslechtering fiscale positie Suriname

PARAMARIBO - Analisten van de Royal Bank of Canada (RBC) hebben in de novembereditie van het Caribbean Economic Report van deze bankinstelling een duidelijke verslechtering van de Surinaamse economie vastgesteld. In het rapport wordt melding gemaakt van de drastische toename van het begrotingstekort, dat in 2012 nog SRD 442,8 miljoen bedroeg, een stijging van SRD 283,6 miljoen ten opzichte van 2011. Voor de periode van januari tot september 2013 bereikte dit tekort het astronomisch bedrag van SRD 1.4 miljard, ofte wel circa 8,4% van het BBP. Deze duidelijke verslechtering van de fiscale positie is grotendeels gebaseerd op de toegenomen loonkosten van de overheid in combinatie met de daling van de inkomsten uit de goudwinning.

Daarenboven zijn de internationale reserves verder gedaald, namelijk van US$ 813 miljoen in september naar US$ 770,5 miljoen in oktober 2013, wat geschat wordt op vijf maanden importdekking. De analisten geven aan dat de schuldniveaus relatief laag zijn, waardoor de regering nog de ruimte heeft om te lenen in zowel lokale als vreemde valuta ter financiering van het groeiende tekort op het schuldplafond. Voorts wordt aangestipt dat het nominale Bruto Binnenlands Product (BBP) van Suriname gesteld is op US$ 5,1 miljard en dat het BBP per capita met 4,8% is gestegen tot US$ 9.339. Zorgpunten zijn overigens een werkloosheidspercentage 9,5, een publieke schuld van 25,8% van het BBP en een inflatie van 1,7%.

Ondertussen heeft de econoom/jurist mr. drs. Guillermo Samson tegenover ABC TV een reactie gegeven op de economische situatie in ons land. Hij stelde dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, niettegenstaande het feit dat hij een maandsalaris van SRD 80.000 toucheert, een erg zwakke indruk maakt. In tegenstelling tot zijn voorganger wijlen André Telting geeft de huidige governor geen opening van zaken en kan hij bijvoorbeeld nog steeds niet behoorlijk verklaren, waarom de CBvS goud heeft verkocht en behoorlijke verantwoording over de verkoop afleggen.

Samson constateert voorts dat de Amerikaanse dollar niet te verkrijgen is, laat staan tegen de vastgestelde wisselkoers. De politiek analist had ook geen goed woord over voor vice-president Robert Ameerali, over wie hij overigens vaker heeft gesteld dat hij onder curatele gesteld moet worden. Naar zeggen van Samson is Ameerali een chaoot die allerlei dubieuze handelingen pleegt.

Verder meent hij dat president Bouterse weer een ‘reshuffling’ moet plegen aan het ministersteam en zijn team van adviseurs. Politici die ongeschoold, niet capabel en diefachtig zijn zouden met onmiddellijke ingang de laan uitgestuurd moeten worden, anders is deze regering hetzelfde lot beschoren als de regering van Jules Wijdenbosch.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

02-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics