Nickerie.Net, dinsdag 07 januari 2014


'Geheime buitenlandse agenda regering Bouterse'

PARAMARIBO - De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) Chandrikapersad Santokhi Santokhi heeft zondagmiddag in het programma ‘Welingelichte kringen’ op Radio ABC gewaarschuwd voor een geheime buitenlandse agenda, die de regering Bouterse aan het afdraaien is. Met name vindt Santokhi verdacht de hechte relatie die president Bouterse onderhoudt met zijn Guyanese ambtgenoot, de lamlendige houding in de Tigrikwestie en de Surinaamse voorkeur voor Guyanese kandidaten boven Surinaamse, stemt volgens de VHPvoorman tot nadenken. Santokhi bracht in herinnering dat Suriname de kandidatuur van ambassadeur Albert Ramdin voor de functie van secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) niet heeft ondersteund, maar dat wel positief is gereageerd op Guyana, dat een kandidaat voor assistent de functie van secretaris-generaal wilde voordragen, waarna besloten werd Ramdin niet te kandideren.

Foto: VHP-voorzitter, Chandrikapersad Santokhi

Een dergelijk patroon was merkbaar bij de kandidatuur van ambassadeur Manorma Soeknandan die benoemd werd tot deputy secretaris-generaal van de Caricom. Zij had gesolliciteerd naar deze hoge functie en werd aangenomen op basis van haar kwaliteiten. “De ondersteuning van Suriname was voor de Guyanese kandidaat die het niet gehaald heeft en afgewezen is door de Caricom. Pas in een ander stadium is een sollicitatie van haar gekomen, waardoor Suriname geen keus had haar met de andere Caricom-landen te ondersteunen”, onthulde Santokhi, die eraan toevoegde: “Er is een geheime agenda die hier afgedraaid wordt”.

Door de persoonlijke relaties die de president onderhoudt met zijn Guyanese ambtgenoot, durft Bouterse geen harde standpunten in te nemen en zakelijk te zijn. De VHP voorzitter wees verder op de passiviteit die apert is bij overheidsinstituten die steeds verder eroderen en bij mediawerkers die er wellicht is vanwege de dreiging van de kant van de overheid voor represailles. De agressieve journalist die op de stoep van de regeringsgebouwen op zoek ging naar informatie is nu spoorloos en Santokhi was dan ook content over een recent IPI-rapport, waarin gesteld werd dat men meer moet investeren in journalisten. Hij ziet in dit verband graag dat moeilijke onderwerpen in de taal van de bevolking worden verduidelijkt, maar in de media moet daarnaast ook intellectuuel vergelijkend materiaal met parameters en cijfers beschikbaar zijn.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

07-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics