Nickerie.Net, dinsdag 07 januari 2014


Hoogste prevalentie suikerziekte in Suriname

PARAMARIBO - De prevalentie van suikerziekte (diabetes mellitus) is zowel onder Surinaamse mannen als vrouwen de hoogste van Zuid-Amerika en de regio. Dit blijkt uit de eind vorige maand uitgekomen uitslag van het onderzoek van het Volksgezondheids Instituut Curaçao (VIC), die is neergelegd in het ‘Themarapport internationale vergelijkingen’. Bij deze studie zijn onder meer de nationale statistieken van suikerziekte in 60 landen vergeleken, waarbij is vastgesteld dat Suriname zowel bij de mannen (11,6%) als bij vrouwen (13,5%) plek 53 inneemt en koploper is van ons continent. Op enkele Caribische en Midden-Amerikaanse landen na, voert Suriname zelfs de ranglijst voor de hele regio aan.

Er is door de VIC ook gekeken naar de prevalentie van obesitas, waarbij is komen vast te staan dat Suriname eveneens behoort tot de naties met de meest alarmerende statistieken. Vooral onder Surinaamse vrouwen vormt een body mass index van hoger dan 30 een probleem en het vrouwelijk segment van onze bevolking heeft met een obesitas- revalentie van 34,6%, op Venezuela na, de hoogste van Zuid-Amerika.

Voor wat obesitas aangaat is voor de Surinaamse mannen een prevalentie vastgesteld van 16,5%. De bevindingen van de VIC zijn in feite een bevestiging van eerdere rapportages van de International Diabetes Federation (IDF). Uit data van de IDF bleek tevens dat Suriname in de regio tot de landen behoort met de hoogste prevalentie van diabetes mellitus.

De IDF waarschuwde in haar jaarlijkse rapportage overigens voor het grote aantal Surinamers dat leeft met niet-gediagnosticeerde diabetes, gezien de zorgwekkende prevalentie van verminderde glucosetolerantie die bij velen is gemeten. Geschat wordt dat in de leeftijdsklasse 20-79 jaar circa 9,19 op de 1000 personen niet-gediagnosticeerde diabetes hebben. Door de internationale federatie is tevens geregistreerd dat per Surinaamse diabetespatiënt gemiddeld US$ 617 wordt uitgegeven.

De IDF schat dat wereldwijd bezien 8,3 % van de volwassenen ofte wel 382 miljoen mensen aan diabetes lijdt en dat het aantal mensen met de ziekte naar 592 miljoen zal klimmen in minder dan 25 jaar. De toekomstige effecten van diabetes worden als een grote bedreiging van de mondiale ontwikkeling beschouwd. Diabetes leidt in al zijn vormen tot onaanvaardbaar hoge sociale en economische kosten op alle inkomensniveaus.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

07-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics