Nickerie.Net, dinsdag 07 januari 2014


Muri Brasil Ventures trekt zich terug uit Tigri

PARAMARIBO - Het Guyanese mijnbouwbedrijf Muri Brasil Ventures Inc. dat op 7 november 2012 mijnbouwrechten in het zogeheten Tigri-gebied van het Guyanese ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen had verkregen, heeft in een verklaring gesteld af te zien van activiteiten in de betwiste driehoek. De onderneming was enkele dagen eerder door de Guyanese minister van Transport Robeson Benn een vergunning geweigerd voor het opzetten van een landingsbaan op de grote lap land, die de Guyanezen als de New River Triangle beschouwen. Het bedrijf verduidelijkte dat, hoewel het proces tot het verkrijgen van rechten in het Tigri-gebied legaal en transparant is geschied, de beslissing het gevolg was van de verkeerde informatie, vooroordelen en vijandigheid tegen het voorgestelde onderzoek van Muri Brasil.

Bepaalde personen en instanties bevorderen een ongunstig beleggingsklimaat in Guyana en de multinational voelde er niets meer voor om miljoenen in exploratie-activiteiten te steken. Muri Brasil had 18 exploratievergunningen over een totale oppervlakte van 216.000 hectare verkregen. Het Guyanese NH-ministerie heeft op haar website ( http://www.nre.gov.gy ) overigens in een furieuze reactie puntsgewijs de voortdurende “desinformatie en leugens” die in de media circuleerden over de toekenning van de permissie voor het geologisch en geofysisch onderzoek (PGGS) getracht te weerleggen.

Er wordt onder meer gesteld dat het proces van het verlenen van de toestemming voor de PGGS aan Muri Brasil wel transparant was. Verder wordt er op gewezen dat er geen 2,2 miljoen hectare exploratierechten werden toegekend, maar dat dit gold voor het luchtareaal waarin foto’s mochten worden geschoten. De PGGS was daarnaast geen toestemming voor exploitatie toegestaan ? en daar de exploratie via de lucht zou geschieden zou er geen milieuschade worden veroorzaakt.

Het ministerie stelt ten slotte dat de toekenning van de PGGS geen bedreiging voor de nationale veiligheid vormde, daar de New River Triangle behoort aan Guyana en er geen overeenkomst is gesloten die luchtfoto’s of dergelijke aanverwante activiteiten onder de PGGS verbiedt. De uitgifte van de PGGS is een wettelijke, duidelijke en onbetwiste daad van nationale soevereiniteit, aldus het NHministerie. Ondertussen heeft VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zijn bezorgdheid uitgesproken over de te vriendschappelijke relatie die president Bouterse onderhoudt met zijn Guyanese ambtgenoot, waardoor hij geen keiharde standpunten inneemt.

“Ik hoop niet dat datgene er zich in Tigri afspeelt, beklonken is onder het genot van een cognacdrankje”, waarschuwt Santokhi. Hij wees er ook op dat gezien het feit dat Guya-na eveneens lid is van de Caricom, de UNASUR, de OAS en andere regionale organisaties, het voor de president een simpele zaak is om de kwestie aan te kaarten bij de Guyanezen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

07-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics