Nickerie.Net, zaterdag 11 januari 2014


Werk Ruth Wijdenbosch voorbeeldfunctie kwaliteit

10/01/2014

“Het is betreurenswaardig te constateren dat persoonlijke kwaadsprekerij en het plaatsen van hardwerkende mensen in een kwaad daglicht nog steeds als middel wordt ingezet.” Dit is de algemene mening van leden van de Nationale Partij Suriname (NPS), vertegenwoordigd in onderafdelingen en werkgroepen van Latour, Abraboki, Saron, Wintiwai, Beekhuizen, Menckendam, Ephrahimszegen, Land van Dijk, Pontbuiten, Ramgoelangweg en Tourtonne IV. Dit naar aanleiding van een bericht in de lokale media, als zou mevrouw Ruth Wijdenbosch voor ‘spek en bonen’ zitten in het parlement.

Mevrouw Ruth Wijdenbosch staat in de gemeenschap en internationaal bekend als een hardwerkende, integere en sociaal bewogen vrouw, die faliekant tegen sociale onrechtvaardigheid is. Zij doet haar werk naar eer en geweten en neemt daarbij steeds standpunten in die gericht zijn op verbetering van de positie van vrouwen en sociaal zwakkeren in de samenleving. Zo kennen wij haar als rolmodel en trekker van ondermeer:

huiswerkbegeleidingprojecten op scholen te Welgelegen; aandacht- en ondersteunende projecten aan drielingouders sinds 1994; de voorziening van schoolpakketten aan leerlingen van Pontbuiten; acties voor kinderen uit Latour en Zorg & Hoop en omgeving; vakantieactiviteiten met jongeren van kerken en sportorganisatie Yellow Birds; ondersteuning aan diverse sportbeoefenaars;

Daarnaast is zij beschermvrouw van de Stichting Kibri Mi, een vereniging voor seniorenburgers.

Duidelijk is dat de leiding van de Nationale Assemblee Ruth Wijdenbosch geen kansen biedt vergaderingen te leiden en te schitteren als vicevoorzitter.

Wijdenbosch schittert als vooraanstaand fractielid van de Nationale Partij Suriname, met een uitgesproken mening over democratie en sociale rechtvaardigheid. Bovendien stelt zij op grondige en deskundige wijze vraagstukken van sociaal zwakkeren aan de kaak. Zij pleit intensief voor het beschikbaar stellen van gronden en woningen aan sociaal zwakkeren, gratis maaltijden voor schoolgaande kinderen, verbetering van de pensioenen en voor de verhoging van de AOV.

De werkgroepen en onderafdelingen van de NPS zijn zeer tevreden fa sisa Ruth e tyar' en srefi en fa e vertegenwoordig Sranan na dorosei kondre.

Getekend,

De NPS werkgroepen en onderafdelingen Latour, Abraboki, Saron, Wintiwai, Beekhuizen, Menckendam, Ephrahimszegen, Land van Dijk, Pontbuiten, Ramgoelangweg en Tourtonne IV.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

11-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics