Nickerie.Net, maandag 13 januari 2014


Cardiologen waarschuwen voor de gevaren energiedrankjes

Cardiologen waarschuwen voor de gevaren van mierzoete energiedrankjes. Deze kunnen zelfs leiden tot een falatale hartrimtestoornis. Wat vindt u? Zouden deze drankjes verboden moeten worden voor jongeren onder de achttien net als alcoholische drankjes?

Drinkt u zelf wel eens een energiedrankje en gaat u daar mee stoppen nu blijkt dat deze drankjes ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken?

Meediscussiėren over dit en andere ondewerpen doet u op www.wuz.nl .

Voorbeeld schappenplan energie dranken

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Telegraaf

13-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics