Nickerie.Net, maandag 13 januari 2014


Surinaamse rokers kampioen op wereldranglijst sigarettengebruik

 

Surinaamse rokers voeren de wereldranglijst voor sigarettenconsumptie aan met een gemiddeld gebruik van 109 sigaretten per dag. Tot deze opmerkelijke en voor velen wellicht ongeloofwaardige conclusie komt de website Pacific Standard in Californië. In het op 8 januari jongstleden verschenen artikel ‘Smokers in Suriname Light Up 109 Times a Day’ deelt Ryan Jacobs zijn bevindingen, die hij gebaseerd heeft op nieuwe data over globaal rookgedrag, die bijeengebracht zijn door wetenschappers van het ‘Institute for Health Metrics and Evaluation’ van de Universiteit van Washington. Daarbij komt naar voren dat er geen enkel ander land in de wereld is dat de verstokte verslaving van rokers in Suriname evenaart.

 

Door Jacobs wordt neergepend dat de rokersprevalentie van Suriname van minder dan tien procent van de 534.541 inwoners op zich niet eens schrikbarend hoog is ten opzichte van andere landen, maar dat de dagelijkse rokers zeer verslaafd moeten zijn. Een gemiddelde roker in ons land consumeert volgens de statistieken jaarlijks 40.000 sigaretten, hetgeen neerkomt op 109 sigaretten of vijf sigarettenpakjes per dag, rapporteren de wetenschappers. Sudan is op afstand tweede met een jaarlijks verbruik van 21.000 sigaretten per consument. Volgens het artikel schijnt roken in Suriname tot een soort voltijdse bezigheid te zijn verworden gezien het feit, dat het zo’n zes minuten duurt om een sigaret op te roken en dus meer dan 10 uren per dag aan deze bezigheid wordt besteed. Niemand weet hoe dit fysiek mogelijk kan zijn voor de Surinamer. Misschien zijn de sigaretten in Suriname extreem dun, suggereert Pacific Standard.

 

De website waarschuwt dat ter vergelijking de gemiddelde Amerikaanse roker dagelijks om en bij 22 dodelijke staafjes opsteekt, hetgeen genoeg is om iemand op vroege leeftijd te laten overlijden. Het is overigens niet geheel duidelijk welke onderzoeksmethoden gevolgd zijn ter bepaling van de statistieken over de sigarettencomsumptie van rokers in Suriname. In bijvoorbeeld de casino’s hier te lande was het vóór het in-stellen van het rookverbod usance dat aan iedere gokker die dat wenste, gratis sigaretten werden verstrekt. Er moet verder rekening mee worden gehouden dat moge-lijk een substantieel deel van de importsigaretten uit ons land wordt gesmokkeld.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

13-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics