Nickerie.Net, woensdag 15 januari 2014


'Jonge leiders, nieuwe hoop voor Surinamers'

INGEZONDEN - Over 1 jaar en 4 maanden gaan de kiezers weer naar de stembus. De afgelopen twee jaren is op het politieke vlak veel veranderd in Suriname. Jonge leiders hebben het politieke roer overgenomen bij de VHP, de NPS, de BEP en de SPA. Jonge, capabele, integere en vertrouwenwekkende en hoopgevende leiders als Chandrikapersad Santokhi, G. Rusland, Celsius Waterberg, Winston Jessurun, Guno Castelen, Waldi Nain, Harish Monorath zouden eigenlijk in 2015 het politieke roer in Suriname moeten overnemen. Ook binnen de Pertjajah Luhur zijn er potentiële krachten zoals R.Sapoen en S.Moestadja die in deze rij ook geplaatst kunnen worden. Gezien de politieke constellatie, politieke cultuur in Suriname is het niet makkelijk iedereen bij elkaar te krijgen. Harish, Soewarto en Raymond zitten in andere politieke partijen. Individuele burgers kunnen zich wel heel makkelijk aansluiten bij een nieuwe combinatie. In dit artikel wordt het district Commewijne in het algemeen belicht; het ressort Meerzorg zal extra belicht worden.

VHP op Meerzorg
De VHP, onder leiding van de nationale leider Chandrikapersad Santokhi, heeft zondag 12 januari 2014 een geslaagde bijeenkomst gehad met de jongeren en sympathisanten van de VHP op Meerzorg. Als politiek analist mis ik deze bijeenkomsten niet makkelijk. Zowel de jongeren als de ouderen hebben de boodschap van de VHP-voorzitter heel goed begrepen. In die boodschap heb ik ook gemerkt dat niet alleen over Meerzorg gesproken is, maar de nationale, de regionale en ook de mondiale geopolitieke ontwikkelingen zijn door de nationale leider Santokhi meegenomen in zijn speech.

De boodschap van de nieuwe combinatie (nieuwe hoop voor Suriname) welke in de maak is, is ook meegenomen. Volgens de nationale leider Santokhi kan Suriname binnen 15 a 20 jaar het Zwitserland van Zuid-Amerika worden. “Wij moeten eensgezind, in harmonie met andere politieke partijen en met maatschappelijke groepen het traject uitzetten om op 25 mei het politieke getij te keren”. Investeerders gaan pas in Suriname komen als zij vertrouwen hebben in de politieke leiders; als zij vertrouwen hebben in de rechterlijke macht; als zij vertouwen hebben in de democratie; als zij geloof hebben dat zij hun kapitaal in een veilig land investeren”.
Meerzorg, het grootste ressort van Commewijne

Tabel 1

De bevolking van Commewijne

Ressorten

2004

2012

Toe- en afname

%

Gegroeid/afname

Margaretha

781

756

-125

-3.20 %

afname

Bakki

541

447

-94

-17.38%

afname

Nw-Amsterdam

5.489

5.650

+161

+2.93%

gegroeid

Alkmaar

4.218

5.561

+ 1.343

+31,84%

gegroeid

Tamanredjo

5.510

6.601

+ 1.091

+19.80%

gegroeid

Meerzorg

8.115

12.405

+ 4.290

+52.87%

gegroeid

Totaal

24.649

31.420

+ 6.771

+27.50%

gegroeid

Aan de hand van deze cijfers blijkt dat binnen acht jaar de bevolking van de twee ressorten (Margaretha en Bakki) aan de rechteroever van de Commewijnerivier, minder is geworden (zie tabel 1). De ressorten Meerzorg, Alkmaar en Tamanredjo zijn gaan groeien. Wat opvalt, is dat de bevolking van Meerzorg met meer dan 50% is gegroeid. De hoofdplaats Nieuw- Amsterdam is de afgelopen 8 á 9 jaren slechts gegroeid met 2.93%. Het ressort Meerzorg (12.405 inwoners) telt evenveel inwoners als de vier ressorten Margaretha, Bakki, Nieuw-Amsterdam en Alkmaar samen (756 + 447+ 5.650+ 5.561= 12.414). De bevolking in Commewijne is de afgelopen 8 á 9 jaar met 27.50 % gegroeid. De politieke ‘battle’ zal bijzonder groot zijn op Meerzorg

De nieuwe strategie van de oppositie
De grootste oppositiepartij heeft alle arsenaal ingezet om de opmars van de voorzitter van de Oranje Partij te stuiten door hem continu te beschuldigen dat hij etnische politiek voert. In alle ingezonden artikelen welke uit hun parochie komt, heeft men het over etniciteit. Op de kiezers wil ik een beroep doen om deze artikelen goed te lezen. Er wordt niet gesproken over de agrarische ontwikkeling; er wordt niet gesproken over het verkwistend beleid van de regering; er wordt niet gesproken over de 18000 woningen; er wordt niet gesproken de over fly-overs; er wordt niet gesproken over het vergiftigen van het binnenland door kwik; er wordt niet gesproken over het onderwijs. Het enige wat je hoort is dat Santokhi geen president mag worden.

De politieke campagne van deze groep is niet gericht op het te voeren beleid, maar op de persoon Santokhi. Er vindt accentverlegging plaats, terwijl men de mond vol heeft over nationale partij. Ik roep alle Surinamers (voor kiezers) op goed op te letten welke strategie de Paarse partij gebruikt om de oppositionele partijen (vooral de VHP) klein te krijgen. Kort voor de verkiezingen van 2010 had ook een assembleelid van de Paarse Partij gezegd dat de VHP’ers in de Surinamerivier moesten springen en na vier jaar merken wij dat de leiding van de Paarse partij hem als eerste heeft uitgeschakeld. Zijn zoon, die hard werkt voor alle Surinamers in Wanica, moet waarschijnlijk plaats maken voor een beunhaas. Wat een ondankbare partij?

 

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

14-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics