Nickerie.Net, donderdag 16 januari 2014


Corruptiecultuur NDP-regering dreigt norm te worden

PARAMARIBO - Chandrikapersad Santokhi, assembleelid en voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), heeft dinsdagavond tijdens een paneldiscussie van de Kenniskring gewaarschuwd dat de flagrante corruptiecultuur die momenteel apert is bij de huidige bewindvoerders een norm dreigt te worden in ons land. Het schrijnend aantal corruptiegevallen neemt alsmaar toe en daar strafrechtelijk onderzoek uitblijft is de kans groot, dat corruptie voortaan als iets normaals wordt beschouwd en in het vervolg onder de noemer zal vallen van 'neks no fout'. Santokhi stipte een legio aantal voorbeelden aan, waaruit blijkt dat overheidsbeleid wordt gemaakt dat in strijd is met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

http://dwa.rnw.nl/data/files/images/lead/article/2011/09/sanotkhi_boerboom.jpgChandrikapersad Santokhi, assembleelid en voorzitter VHP (RNW Foto)

Steeds weer valt daarbij te constateren dat er geen transparantie is, en dat er geen verantwoording en motivatie van bepaalde besluiten worden gegeven. Er is ontzettend veel willekeur en nepotisme bij de uitvoering van veel projecten en hoewel de corruptiepraktijken de spuigaten uitlopen, wordt geen enkel klacht onderzocht.

"Tot op heden heb ik geen enkele regeringsleider horen zeggen dat er een onderzoek naar corruptie is ingezet", benadrukte Santokhi. De beleidsmakers blinken uit in het verbloemen van de corruptiegevallen en het is geen goed teken dat misselijk makende praktijken zo worden gelaten. De politicus wees er voorts op dat deze trend zich voortzet en dat in de toekomst situaties kunnen ontstaan, waarbij men voor alles voortaan een tyuku zal moeten gaan betalen.

Andere kwesties die Santhokhi aanhaalde waren de levendige handel in concessies, die nu in handen van buitenlanders terecht is gekomen en de labiel aandoende buitenlandse politiek van de regering, waarbij bepaalde louche individuen perse willen sjoemelen. Ons imago wordt te grabbel gegooid bij verkregen schenkingsmiddelen uit Iran en bij de toegezegde bouw van een ziekenhuis door China.

De Chinezen hadden laten weten dat ze voorzien in al hetgeen te maken heeft met ontwerp, bouw en financiering van het hospitaal, maar er wordt geklungeld en desondanks werd een Nederlandse consultant aangetrokken. Santokhi bracht tevens te berde dat bij de meeste bedrijven een omzetdaling van 40% is geconstateerd en wees op de lakse houding van de president in diverse kwesties. "Wan pikin nyanpatu, dan yu no man treedt op", zei de VHPtopper bijvoorbeeld over het project Naschoolse Opvang.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

15-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics