Nickerie.Net, donderdag 16 januari 2014


Santokhi bij 65 jaar VHP: Klaar voor regeermacht

Bij 65 jaar Verenigde Hervormings Partij (VHP) vandaag, zet voorzitter Chan Santokhi de meetlat hoog. "We gaan voor een combinatie, die één keer een regeerbare meerderheid moet kunnen behalen door samenwerking. Dit niet alleen op basis van positioneren van de volksvertegenwoordigende lichamen, maar ook op basis van een brede betrokkenheid van eenieder. De VHP gaat voor "een sterke regering, sterke regeringsinstituten, sterke overheidsinstituten, sterke pilaren van de rechtsstaat, sterk internationaal en regionaal beleid en sterke gemeenschap op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectie inspanning", zegt Santokhi aan Starnieuws.

2760e0e7681b7963550a82d5d8d60bf2.jpg___vhp_65.jpgSantokhi stelt de VHP met haar huidige kracht zelfs een leidende rol ontwikkeld heeft in de politiekvoering. De partij is volgens hem nog steeds aan het groeien en vervult zelfs een leidende rol. "De uitdaging is om het dynamische proces, de sterkte van de partij, haar kracht ook met de andere partijen en straks ook in de nieuwe combinatie, op een goede wijze te delen. "Op basis van ons motto 'zelf sterk, samen sterker' moeten wij in staat zijn om de samenleving te overtuigen dat dit het nieuwe politiek alternatief is voor een betere toekomst voor Suriname", zegt de VHP-voorman.

Interne hervormingen

Terugblikkend 65 jaar, zegt Santokhi dat de VHP gekenmerkt wordt door interne hervormingen van haar organisatie, de structuren, de naamgeving (van verenigde Hindostaanse Partij tot Verenigde Hervormingspartij). De VHP wordt ook steeds toegankelijker gemaakt voor iedere Surinamer. De partij gaat van charismatisch leiderschap naar transformationeel leiderschap. De aanpassing van de organisatie en haar doelen aan de vernieuwings- en veranderingsprocessen die zich voltrekken in zowel de nationale als internationale samenleving, deelt Santokhi mee.

De politicus zegt dat de doelen van 1949 nog steeds te vinden zijn in de VHP, na 65 jaar. Deze zijn verder uitgediept en uitgebreid. Hij noemt onder andere het bevorderen van een democratisch bestel, en staatsbemoeienis enkel waar nodig, maar ook eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en -vrijheden; de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen voor de bevolking; de verwerking van grondstoffen tot eindproducten in het eigen land; de bevordering van de samenwerking tussen de bevolkingsgroepen met behoud van eigen culturele zelfstandigheid; maar ook de decentralisatie van bestuur voor wat betreft het buitenland en gerichte oriëntatie van Suriname op Latijns-Amerika en het Caribische gebied.

Stempel gedrukt

Voor wat betreft het beleid heeft de VHP, samen met haar partners, vanuit de coalitie én de oppositie de afgelopen jaren haar stempel kunnen drukken op verschillende beleidsgebieden. Santokhi somt op: de staatkundige ontwikkelingen, waaronder kiesrecht en onafhankelijkheid, natievorming (verbroederingspolitiek en emancipatiedag, holi phagwa, idul fitre als nationale vrije dagen), democratie en herstel democratie (na de militaire periode), de rechtsstaat en het herstel van de rechtstaat (na militaire periode, vredesproces voor binnenlandse gewapende gevechten), duurzame ontwikkeling (in de olie- en mijnbouwsector); onderwijs (Instituut voor Opleiding van Leraren, Natuur Technisch Instituut); gezondheid (Academisch Ziekenhuis en verschillende poliklinieken); het sociaal beleid (algemene ouderdomsvoorziening en algemene kinderbijslag).

"Met de ervaring en lessons learned van 65 jaren, gaan wij als VHP naar een verkiezing in 2015 met een zo breed mogelijke samenwerking met partners op basis van gelijkgerichtheid naar visie, doelstellingen en issues, die een duurzame ontwikkeling kunnen garanderen voor de natie en toekomst van het land. Bij verkrijging van regeerverantwoordelijkheid op basis van goed bestuur en goed beleid onder andere de aanpak van corruptie, versterking van de rechtsstaat en veiligheid, werkgelegenheid, economische stabiliteit en ondernemerschap bevorderen".

Versterking structuren

Santokhi geeft aan dat de VHP zorgt voor sterke interne structuren, sterk leiderschap, verdere democratisering van de partij en het verbreden van het politiek, maatschappelijk draagvlak. Hij noemt ook het ontwikkelen van een moderne visie, missie, doelstellingen, issues, programma activiteiten, die allemaal vervat zijn in het partijprogramma, 2015-2020. De VHP-voorzitter merkt op dat intussen veel jonge kaderleden getraind zijn voor toekomstige verantwoordelijkheden. "De partij maakt zich klaar voor het regeren!"

"Ik bedank een ieder, die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de VHP de afgelopen 65 jaren. In dit kader breng ik tevens hulde aan de legendarische leider van de VHP, de heer Jagernath Lachmon. Ik feliciteer de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder de VHP-achterban met 65 jaar VHP", zegt de voorzitter van de 'oranje partij'.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / FOS Network

16-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics