Nickerie.Net, donderdag 16 januari 2014


VHP viert haar 65-jarig bestaan

Op donderdag 16 januari 2014 is het precies 65 jaren terug dat de VHP werd opgericht. Op zaterdag 18 januari zal de partij op gepaste wijze deze belangrijke dag in de Stichting de Olifant aan de mr.J.Lachmonstraat vieren. De partijstructuren, de hoofdbestuursleden, de adviesraadsleden, de assembleeleden, de leden van regionale organen, de leden van het wetenschappelijke bureau, de kernen, de achterban en sympathisanten en toppers van andere politieke partijen zijn uitgenodigd om op gepaste wijze deze dag te komen vieren.

Over de ontstaansgeschiedenis en de bijdrage die de VHP in die 65 jaren geleverd heeft is in de Surinaamse samenleving bekend. De periode van 1949 kan onmogelijk vergeleken worden met 2014. Er hebben in deze 65 jaren zowel op het nationale als op het internationale vlak grote veranderingen plaatsgevonden, maar etnische gebondenheid is in die 65 jaren nog gebleven. Elke koe van zondag weet wat ik hiermee bedoel.

De A-Combinatie krijgt de grootste ondersteuning van de Marrons; de achterban van de Pertjajah Luhur bestaat voor het grootste deel uit de Jawagemeenschap; de KTPI moet ook hosselen bij de Javanen; de VHP moet haar stemmen halen uit de schuur van de Hindostaanse gemeenschap. Deze doelgroep is het meest geďntegreerd in andere politieke partijen, waardoor het nog moeilijker wordt voor de VHP om haar oude glorie te herwinnen.

De periode  voor 1949

Uit de historie weten wij ook dat de Javanen en de Hindostanen nauwelijks enige kans hadden om in de Koloniale Staten door te dringen. Vanwege het census- en capaciteitskiesrecht waren zij in grote minderheid. Ter illustratie geef ik het volgende mee. In 1945 waren er in heel Suriname 2905 kiesgerechtigden; daarvan waren er 2377 Creools of Nederlands (81.82%), 283 Hindostaans (9.67%), 273 Chinees (9.40%) en slechts 62 Javaans (2.13%).

Dank zij de inzet van mr. Jagernath Lachmon, pater Weidman en vele anderen, hebben wij het algemeen kiesrecht gehad. Wij mogen met dit algemeen kiesrecht blij zijn, maar wij zijn niet helemaal tevreden. Dit huidig kiesstelsel zal onder een vergrootglas geplaatst moeten worden. In 1949 heeft de VHP, net als andere politieke partijen, aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen deelgenomen.

Het resultaat was dat de VHP met zes volksvertegenwoordigers in het Hoogste College van staat belandde. Deze heren waren: J.Lachmon, S.M.Jamaludin, H.Shriemisier, L.B.Sitalsingh, H.W. Mohamedradja en S.Rambaran Mishre waren gekozen.

De VHP in de periode 1949-1980

Een ieder die in de politieke arena zit, adviseer ik om de verschillende boeken te lezen over de politieke geschiedenis van Suriname. Wij moeten onze geschiedenis goed bestuderen, maar vooral de geschiedenis van de VHP, waardoor je met elke Surinaamse burger op een zinnige manier kan communiceren/discussiëren.

In onderstaand schema geef ik de sterkte van de VHP in politiek Suriname tussen 1949 tot 1980:

Jaar Totaal Zetels(%) Regeringsleider jaren Oppositie/coalitie
1949-1951 21 6  (28,57) J.C. de Miranda 2 Oppositie
1951-1955 21 6 ( 28,57 J.A.F.Buiskool 4 Oppositie
1955-1958 21 6( 28,57) J.H.E.Ferrier 3 Oppositie
1958-1963 21 4 ( 19,05) S.D.Emanuels 5 Coalitie
1963-1967 36 8( 22,22) J.A.Pengel 4 Coalitie
1967-1969 39 11(28,21) J.A.Pengel 2 Oppositie
1969-1973 39 17( (43,59) J.Sedney 4 Coalitie
1973-1977 39 16( 41,03) H.A.E.Arron 4 Oppositie
1977-1980 39 13(  33,33) H.A.E.arron 3 Oppositie

De VHP heeft vanaf 1949 tot de staatsgreep van 25 februari 1980, dus in een periode van 31 jaren, slechts 13 jaren (41,94%) in het politieke machtscentrum gezeten waar politieke beslissingen werden genomen om richting te geven aan de ontwikkeling van dit land. In de periode 1969 tot 1973 was de VHP heel sterk in het parlement vertegenwoordigd. De VHP heeft na 1969 tot 1980 parlementariërs voortgebracht voor wie men nog steeds veel respect heeft. Wij denken aan  prof. mr.dr, F.Mitrasingh, mr.dr.drs Jnan Adhin,  prof.dr.I.Oemrawsingh, dr.K.Nannan Panday, mr.J.Lachmon, mr.H.Nurmohamed, Ramdien Sardjoe, V.Sitaram.

De politieke strijd in die periode ging vooral tussen de VHP en de NPS. De KTPI als derde grote politieke partij nam een belangrijke wippositie in. De KTPI bepaalde eigenlijk wie de regering zou gaan vormen. De anderen politieke partijen hebben nauwelijks een politieke rol gespeeld in die periode. De VHP was bijzonder sterk, want in 1971 bestond 40 % van de Surinaamse bevolking uit Hindostanen. Volgens de laatste volkstelling van 2012 hebben wij in Suriname 147.000 Hindostanen.

In procenten uitgedrukt komt dit neer op 27% van de Surinaamse bevolking. Ook dit is te verklaren, want velen zijn kort voor de onafhankelijkheid geëmigreerd naar Nederland. In Nederland woonde er in 2002 al 160.000 Hindostanen. Uit deze “schuur” van 27% gaat de VHP moeten hosselen om haar achterban te vergroten, maar uit deze schuur haalt ook de NDP, de PL, de PALU, Nieuw Suriname en de PVF aardig wat stemmen weg. Uit de IDOS-peiling van september 2008 is gebleken dat de Hindostaanse groep het meest is geďntegreerd in andere politieke partijen.

Meneer Limbopersad, U hoeft ons niet te beschuldigen dat wij etnische politiek voeren. Wij roepen onze ex-partijgenoten op om terug te keren naar de basis van Santokhi en daarom vindt meneer Limbopersad dat wij etnische politiek voeren. Wat een bekrompen denken van een meneer van de LBGO-school.

De riethalmpolitiek van Lachmon moet voortgezet worden

Mr. J. Lachmon heeft sedert de oprichting van de VHP ook veel turbulenties moeten weerstaan. Velen zijn in de loop der jaren weggegaan en hun eigen politiek partijen opgericht. Andere politieke partijen zijn opgericht en later ook van het politieke toneel verdwenen. Mr. Jagernath Lachmon verstond de kunst om zijn hoofd te buigen als er politiek gevaar dreigde.

Met zijn politieke ervaring heeft hij vele opposanten weer tot bondgenoten gemaakt. De riethalmpolitiek van Lachmon heeft geen windeieren gelegd. De huidige voorzitter van de VHP sedert 2011, de heer Chandrikapersad Santokhi, zal de riethalm filosofie van mr.J Lachmon moeten voortzetten. Men is in de politiek groot als men ook bereid is met de opposanten aan tafel te gaan zitten. Na de militaire periode (1980 tot 1987) hebben wij weer verkiezingen gehad.

In onderstaand schema geef ik een beeld van de sterkte van de VHP in de periode 1987 tot heden.

Periode Totaal Zetels (%) President Jaren Oppositie /coalitie
1987-1990 51 14 (27,45) R.Shankar 3 Coalitie
1991-1996 51 9(17,65) R.Venetiaan 5 Coalitie
1996-2000 51 9(17,65) J.Wijdenbosch 4 Oppositie
2000-2005 51 10(19,61) R.Venetiaan 5 Coalitie
2005-2010 51 8 (15,69) R.Venetiaan 4 Coalitie
2010- 2014 51 8( 15,69) D.Bouterse 4 Oppositie

Vaker hoor ik de mensen klagen dat de VHP niets voor de achterban heeft gedaan. Deze zienswijze is niet correct. Als je in een combinatie zit, moet je rekening houden met alle partners, maar het nationaal belang mag nooit ondergeschikt zijn aan het partijbelang. In het algemeen belang is het individuele belang van elke burger (Surinamer) geďncorporeerd. Wij moeten het nationaal belang altijd voorop stellen en de VHP als nationale partij kan hierin zeker een wezenlijke bijdrage leveren.

Hoe sterk is de VHP

De VHP heeft tijdens de afgelopen verkiezingen van 2010 landelijk 40.089 voorkeursstemmen behaald. Na de NDP was de VHP de tweede grootste partij in Suriname. Sommigen leden stemmen traditioneel op de lijsttrekker. Dit aantal van 40.089 stemmen is gelijk aan 16.88% van de 237.499 goed- uitgebrachte landelijke stemmen. Dat wil zeggen dat over heel Suriname ruim 17% van de goed uitgebrachte stemmen van de VHP’ers afkomstig zijn. De kiezers van 2014 zijn veel kritischer. Zij die niet kunnen meegaan, zullen in 2015 plaats  moeten maken voor anderen.

De Amerikaanse verkiezingen heeft velen in de wereld wakker geschud. Een jonge Barack Obama krijgt de leiding van het machtigste land van de wereld. De oud-president van Guyana, Bharat Jagdeo, was ook een jonge man toen hij president werd. Terwijl de wereld aan verjonging doet, zien wij in Suriname nog mensen die de zeventigjarige leeftijd al overschreden hebben nog door willen gaan. De kiezers willen jonge, capabele, integere kandidaten op de lijsten zien.

De VHP heeft een schuur van deskundigen waaruit zij kan putten. De partij heeft grote potentie; de partij heeft genoeg kader in huis. Het is nog steeds een grote schande dat na 65 jaren de VHP niet eens de beschikking heeft over een radiostation en niet te spreken van een televisiezender. Met een goede communicatie wordt de band tussen de leiding en de achterban hechter. Een partij die 65 jaren in de politieke arena zit, heeft veel meegemaakt en zal in de toekomst ook nog veel meemaken.

Het is de hoogste tijd dat de wetenschappers van de VHP, maar vooral historici, politicologen, cultureel antropologen en sociologen een analyse maken waarom velen de partij verlaten hebben en wat er allemaal gedaan moet worden om ze terug te brengen naar de moederpartij. In de medische wereld zegt men vaak: “een adequate diagnostiek is de basis van een succesvolle therapie”. De totale Surinaamse gemeenschap wordt gefeliciteerd met het 65- jarig bestaan van de VHP, maar in het bijzonder de VHP-leiding en haar achterban. De jonge, progressieve, dynamische en nationaal denkende politicus, de heer Chandrikapersad Santokhi, wordt veel succes toegewenst om deze nationale partij te leiden en via de politiek dit volk verheffen tot mondiale burgers.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

15-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics