Nickerie.Net, dinsdag 21 januari 2014


Succesvolle viering VHP 65 jaar

Met trots kunnen we terugblikken op een uitmuntend 65-jarige feestelijke bijeenkomst van onze partij, welke op zondag 18 januari 2014 werd gevierd in het partijcentrum aan de MR. Jaggernath Lachmonstraat. Het hele gebeuren heeft een enorm impact gehad op alle aanwezigen. Hierbij was bijzonder de aanwezigheid van de verschillende politiekepatners en politiek gelijkgericht denkend vrienden zoals : NPS, SPA, BEP, DA91, KTPI, DOE en PL.

Markante uitspraken

De speeches van de verschillende sprekers waren inspirerend en zeer hoopgevend. Zeer in het oog springend waren de uitspraken van de voorzitters G. Castelen en C. Waterberg, die stelden dat “ Elke Surinamer ongeacht je ras, geloof of etniciteit, die een profiel van een president bezit, deze hoge ambt kan invullen. Een radio-presentator moet ons niet komen vertellen dat de hindoestaan geen president mag worden.

Voornoemde politici zijn de mening toegedaan dat ook een marron, een javaan, een creool, een chinees, een mix type of een hidoestaan het presidentsschap mag invullen. Hiervan uitgaande is de mogelijkheid gecreëerd dat nu ”een pikin ingi boi” president van ons geliefd land is geworden. Laat men dus het bespelen van deze verfoeilijke etnische snaren achterwege laten. Op deze wijze gaan wij het Surinaams volk niet kunnen verheffen tot mondiale burgers.

Dankzegging

De VHP Nickerie was goed vertegenwoordigd. De achterban van Nickerie is zeer spontaan getogen naar Paramaribo om op dinsdag 18 januari 2014 met alle afdelingen van alle districten gezamenlijk dit heugelijk feit te vieren. Hun dank en complimenten gaat uit naar voorzitter Santokhi, ondervoorzitter Dr. Oehlers en eenieder die achter de schermen deze succesvolle dag hebben helpen voorbereiden.

Garantie

De totale achterban van VHP Nickerie staat volledig achter de idealen van de partij en geef dan ook de garantie dat VHP Nickerie op 25 mei 2015 met tenminste 3 zetels vertegenwoordigd zal zijn in De Nationale Assemblee.

VHP Zinda Baad.

Harriet Ramdien(Nickerie)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

20-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics