Nickerie.Net, donderdag 23 januari 2014


Bacovenbedrijven Suriname voor USD 30 miljoen in handen van multi-national UNIVEG

Univeg, een Belgisch bedrijf dat wereldwijd leverancier is van verse producten, zal de bacovenbedrijven Jarikaba en Nickerie voor negentig procent overnemen. Tien procent blijft in handen van de Staat. Jarenlang is de overheid bezig de Stichting Behoud Banensector Suriname (SBBS) te privatiseren. De koop is zo goed als rond. Starnieuws verneemt dat het gaat om een bedrag van ruim US$ 30 miljoen.

398caa83d2a1146fd2eeecdacdb58787.jpg___univeg.jpgMinister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om informatie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat een evaluatiecommissie nog bezig is met deze kwestie. Hij wil in dit stadium geen inhoudelijke informatie geven. Een topdelegatie van Univeg is bezig met de inventarisatie, omdat na de overdracht er betaald moet worden hiervoor. Het bedrag van US$ 30 miljoen dat genoemd wordt, is exclusief inventaris, dat ook enkele miljoenen waard is. Het bacovenbedrijf zal naar alle waarschijnlijkheid doorgaan onder de naam Food and Agricultural Enterprises (FAE).

Schone lei

Volgens Michael Sallons, voorzitter van de vakbond te Jarikaba en vakbondsleider Dayanand Dwarka in Nickerie, zal de positie van de werknemers gehandhaafd blijven. “Voor zover wij de privatisering hebben kunnen volgen is afgesproken dat de huidige positie, gemaakte afspraken en arbeidsplaatsen behouden blijven”, zegt Dwarka. Volgens hem hebben de beide vakorganisaties ingestemd en volledig meegewerkt met het privatiseringsproces om het bedrijf en de werknemers betere kansen te geven.

Het nieuwe bedrijf FAE zal een samensmelting zijn van alle bezittingen van Jarikaba en Nickerie. De overdracht is getild naar het niveau van de president. Er wordt een nieuwe NV opgericht om met een schone lei te beginnen. Het terrein van SBBS behoort toe aan oud-Surland die nog een heleboel schuldeisers heeft. Door met een nieuwe entiteit te komen, worden diverse zaken omzeild. Univeg is actief in de sectoren groenten & fruit, bloemen & planten, kant-en-klare salades en transport & logistiek. De UNIVEG-groep beschikt over vestigingen op alle continenten en levert wereldwijd aan klanten. Er werken ongeveer 5.700 mensen bij dit concern.


update:

Verkoop bacovenbedrijven pijnlijke noodzaak

De verkoop van de bacovenbedrijven te Jarikaba en Nickerie is de beste en vrijwel de enige keus om deze sector te redden. Een stap die na veel interne strijd van langer dan dertig jaar en langzame en kleine successen een pijnlijke noodzaak is. De knoop is donderdag officieel doorgehakt. Het Belgische bedrijf Univeg neemt de bedrijven over.

528a2596771f3b9e5dc28cffd5ab0d1d.jpg___bacoven.jpgMinister Hendrik Setrowidjojo en Nicolas Moriniere, manager director van Univeg, wisselen stukken uit na de ondertekening. (Foto: Wilfred Leeuwin)

“We hebben alles geďnventariseerd wat de beide bedrijven van a tot z waard zijn en zijn gekomen op een bedrag van US$ 31 miljoen”, verduidelijkt minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij op een persconferentie, meteen na de ondertekening van de verkoopakte.

Afzetmarkt afgesloten

Nicolas Moriniere, manager director van Univeg, maakt het begrijpelijk wanneer hij uitlegt dat in de internationale bananen industrie de producent van het product niet langer meer een bepalende rol vervult op de Europese markt, de enige grootste afnemer. Europa heeft de bananenmarkt volledig afgesloten voor niet-Europese spelers in de sector. Het zoeken naar een licentiehouder op de Europese markt is enkele jaren terug langzaam aan afgeschaft.

Niet de producent of slechts de verkoper van het product, maar de opkoper, de grootte van opkopen en de frequentie waarop dat gebeurt, is bepalend op de markt. Net als andere niet Europese bananen producerende landen is het voor Suriname onmogelijk langer zelfstandig de markt op te gaan. Univeg is op die markt een van de groten. Moriniere zegt dat, dat niet in een marktwaarde is uit te drukken. Het hangt af van hoe de markt zich op elk moment ontwikkelt.

SBBS blijft bestaan

De verkochte waarde uitgedrukt in beplante en niet beplante arealen, opstallen en alle andere bezittingen vertegenwoordigen 90 procent van alle aandelen. Suriname blijft met 10 procent aandelen participeren. De schuld die Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS) heeft, wordt niet overgenomen door het nieuwe bedrijf, Food and Agriculture Industrie (FAI) dat in het leven wordt geroepen. Administratief blijft de SBBS nog bestaan om onder andere deze schuld weg te werken.

Setrowidjojo heeft op de persconferentie laten weten dat de onderhandelingen met Univeg intensief zijn geweest en dat er harde woorden zijn gevallen. Hij richtte zich in een nogal emotionele stemming tot de onderhandelaars en zei dat uiteindelijk een resultaat is geboekt waar eenieder tevreden mee is. “Het zijn de emoties”, zei de minister nadat een journalist hem adviseerde liever eerst wat water te drinken voordat hij verder vragen beantwoordde.

Wilfred Leeuwin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

23-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics