Nickerie.Net, maandag 27 januari 2014


Castelen: “President, no mek’ a volk lek’ begiman”

Castelen, voorzitter van de SPA, vroeg de president tijdens de opo yari viering van de partij om het volk niet tot een bedelaarsvolk te maken. Er moet volgens de SPA-topper onder andere een evenredige verdeling komen van de arbeidsplaatsen. Hij vindt ook dat ethiek en moraal zoek zijn in de politiek. Er wordt veel beloofd en weinig gerealiseerd. Alle Nieuw Front-leiders waren het met elkaars eens dat zaken niet goed gaan in Suriname.

Er wordt met naam en toenaam aangegeven dat het inflatiecijfer ergens bij de 2% ligt, maar men moet niet vergeten dat deze beheersbaar gemaakt wordt door gelden weg te halen uit de monetaire reserve, die jarenlang is opgebouwd. Volgens Jesserun, voorzitter van DA 91, maakt de regering een stap vooruit en twee achteruit. Castelen geeft verder aan dat vicepresident Robert Ameerali zich veel te vaak opstelt als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, dan als vicepresident van het land, ten nadele van het bestuur.

Castelen riep de leden van de partij op om huis aan huis bezoekjes af te leggen en de mensen zoveel als mogelijk te informeren over de ideologie van de partij en waarvoor de partij staat. De BEP was niet aanwezig bij deze bijeenkomst. Volgens Castelen heeft dit te maken met een communicatie stoornis. Er is mogelijk iets misgegaan bij het verzenden van de uitnodigingen.

Genaro Alpin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

27-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics