Nickerie.Net, maandag 27 januari 2014


Vraagtekens DOE bij gigantisch budget president

27/01/2014

PARAMARIBO - De fractie van DOE gaat zich de komende begrotingsbehandeling voornamelijk concerteren op Onderwijs en Volksontwikkeling, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken. Vooral Binnenlandse Zaken zal door deze partij onder een vergrootglas worden gelegd. "Ik sta bijvoorbeeld bij de ontwerpbegroting van 2014 versteld van het bedrag van 55 miljoen Surinaamse dollar op de begroting van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het Kabinet van de President", zegt fractieleider Carl Breeveld.

DOE voorzitter Carl Breeveld plaatst vraagtekens bij het budget van het kabinet van de president. DOE voorzitter Carl Breeveld plaatst vraagtekens bij het budget van het kabinet van de president. Foto: dWT Archief

Hij plaatst dit bedrag tegenover bedragen die ook bij ministeries worden opgebracht en vaak hetzelfde werkgebied regarderen. "Hoe verhouden werkzaamheden en uitgaven zich tussen bijvoorbeeld de afdeling Volkscontacten van het kabinet van de president, het werk dat door het ministerie van Regionale Ontwikkeling wordt verzet, het decentralisatieprogramma en de daadwerkelijke activiteiten van districtsbesturen en districtscommissariaten", is een van de vele vragen waar deze parlementariėr mee zit.

"Hoe onderscheiden ze zich en waar zijn de overlappingen en vooral waar zijn de doublures", zijn enkele vragen waar de regering antwoord op zal moeten geven. Breeveld constateert dat "er aardig langs elkaar heen gewerkt wordt". Hierdoor is er volgens hem weinig sprake zijn van "collectieve priotitering, doeltreffendheid en doelmatigheid".

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

27-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics