Nickerie.Net, vrijdag 31 januari 2014


Samenwerking Politie en jachtopzieners

PARAMARIBO - De politie is samen met jachtopzieners van de Dienst Natuurbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) sinds kort bezig verscherpte controles uit te oefenen in het Multi Managment Area (Muma) Big Pan. Dit gebeurt in opdract van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh, zegt de gewestelijke politiecommandant van Nickerie, Stanley Benschop. De verscherpte controles zijn volgens Benschop nodig, omdat het broedseizoen van garnalen is aangebroken en dan doen zich heel wat illegale praktijken voor in het gebied. De rits die aan de noordzijde van de Bigi Pan loopt wordt telkens weer als het garnalenseizoen is aangebroken, door stropers doorgestoken.

Foto: Gewestelijke politiecommandant van Nickerie, Stanley Benschop

Aangezien dit tot grote calamiteiten leidt en het de Staat honderdduizenden SRD’s kost om de schade te herstellen, heeft de burgervader gemeend preventief te moete optreden en de politie om assistentie te vragen. “We willen de garnalenvangst ordenen en de jachtcontroles opvoeren. Het is gebleken dat Guyanezen worden aangehuurd om garnalen hier te komen vangen”, merkt Benschop op.

Deze illegalen komen dan in het gebied, vangen de hele avond garnalen, vernietigen het ecologisch systeem in het gebied en nemen illegaal de vangst mee naar hun land. Dit moet voorkómen worden. Bij vernieling van de rits stroomt er veel water uit de pan naar zee, waarbij de kraamkamers van de aanwezige vis en garnalen in het gebied worden vernietigd en ook de jonge garnalen en vissen meegvoerd worden naar zee. Een gevolg van de vernieling is dat de Bigin Pan zwamp dan ook leegloopt.

Dit verstoort het ecologisch evenwicht. Het is volgens Benschop de bedoeling dat de politie en de jachtopzieners van Natuurbeheer gezamenlijk controles zullen uitoefenen en nagaan wie allemaal het gebied betreden en of er geen vernielingen worden aangericht. Benschop zegt dat de operatie die de naam `Bigi Pan’ draagt, al circa twee weken gaande is. Er is volgens de gpc nog niets noemenswaardigs gerapporteerd.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

31-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics