Nickerie.Net, zaterdag 01 februari 2014


Hoe eerlijk waren de verkiezingen in Guyana in 1968, 1973, 1980 en 1985?

Surinamers (vooral Nickerianen) hebben een speciale binding met het buurland Guyana. Vele Nickerianen zijn ook getrouwd in Guyana en de familiebinding zet zich voort. De Nickerianen hebben dagelijks contact met de Guyanezen. De Nickerianen zijn erg geďnteresseerd in het sociaal-economische en het politieke gebeuren in het westelijk buurland. Op de dag van de verkiezingen in Guyana zijn de Nickerianen gekluisterd aan de radio. In deze moderne tijd volgen zij de ontwikkelingen in Guyana via internet en ook via de televisie. Vanwege deze belangstelling schrijf ik dit artikel en zal ook teruggaan in de periode die men intussen vergeten is. Tijdens de afgelopen verkiezingen hebben drie politieke partijen zetels behaald.

De volledige uitslag is ook op internet verschenen. De politieke strijd ging overwegend tussen de regerende politieke partij de People’s Progressive Party/Civic (PPP/C met de sterke mannen als Donald Ramotar en Samuel Hinds) en de A Partnership for National Unity (APNU, een coalitie van vijf politieke partijen; de sterke mannen waren David Granger en Rupert Roopnarine).

De derde politieke partij, de Alliance for Change (AFC; de sterke mannen waren Khemraj Ranjattan en Raphael Trotman), heeft roet in het eten gegooid voor de regerende coalitie, de PPP/C. De uitslag van de verkiezingen was: PPP/C 32 zetels; de APNU 26 zetels en de AFC 7 zetels (totaal 65 zetels). Intussen is de nieuwe regering al in functie, maar in het parlement heeft de regerende coalitie 32 van de 65 zetels. Wij zouden kunnen spreken van een minderheidsregering.

De volledige uitslag van de verkiezingen in Guyana op 28 november 2011 en de zetelverdeling op regionaal niveau (25 zetels). De overige 40 zetels worden op basis van Landelijke Evenredigheid verdeeld.

Regio APNU AFC PPP/C TUF Totaal Zetelverdeling op regionaal niveau (25)
            APNU AFC PPP/C TUF Totaal
1 887 787 3.472 55 5.201 1 0 1 0 2
3 3.254 2.159 12.450 69 17.932 0 0 2 0 2
3 14.028 3.343 33.424 70 50.865 1 0 2 0 3
4 84.828 10.635 60.851 145 156.459 4 0 3 0 7
5 8.906 3.079 13.558 29 25.572 1 0 1 0 2
6 10.798 11.634 32.360 83 54.875 0 1 2 0 3
7 2.843 505 2.376 84 5.808 1 0 1 0 2
8 739 995 741 95 2.570 0 1 0 0 1
9 2.004 946 4.135 183 7.268 0 0 1 0 1
10 11.358 1.324 2.860 34 15.576 2 0 0 0 2
Tot. 139.678 35.333 166.340 885 342.126 10 2 13 0 25
De volledige uitslag voor de APNU wordt: Regionaal 10 zetels + L.E 16 zetels = 26 zetels
De volledige uitslag voor de AFC wordt: Regionaal       2 zetels + L.E. 5  zetels =   7 zetels
De volledige uitslag voor de PPP/C wordt:Regionaal  13 zetels + L.E. 19 zetels= 32 zetels

Bron: Caribbean Election Guyana 2011

In dit artikel wil ik een terugblik maken tot de jaren 1961. Om zaken goed te begrijpen, zullen wij een stuk historie weer voor de geest halen. De PNC (nu de grootste politieke partij binnen de APNU) heeft tussen 1964 tot 1992 (28 jaar) het land bestuurd. Via knoeierij heeft deze politieke partij elke keer de verkiezingen in Guyana gewonnen. Voor de buitenwacht heerste er democratie in Guyana en er werden  op tijd verkiezingen gehouden.

De machtige PPP van dokter Cheddi Jagan is op een gegeven ogenblik gereduceerd tot een dwergpartij in Guyana (in 1985 had de partij 15.77% van de stemmen behaald). Met medewerking van de Caribische leiders en het Carterinstituut werden er in 1992 eerlijke verkiezingen gehouden. In 1992 kwam er een kentering, dankzij de eerlijke verkiezingen, op het politieke vlak in Guyana.

Tabel 2.De verkiezingsresultaten in Guyana (in % uitgedrukt) tussen 1961 tot en met 2001

Jaar PPP PNC Anderen zetels Regering gevormd
1961 42.63% 40.99% 16.38% 35 PPP= premier Cheddi Jagan
1964 45.84% 40.52% 13.64% 53 PNC+ UF= premier Forbes Burnham
1968 36.49% 55.81% 7.70% 53 PNC =premier Forbes Burnham
1973 26.56% 70.30% 3.14% 53 PNC = premier Forbes Burnham
1980 19.46% 77.66% 2.88% 53 PNC =president Forbes Burnham
1985 15.77% 78.54% 5.69% 53 PN C= president Desmond Hoyte
1992 53.45% 42.31% 4.24% 65 PPP = president Cheddi Jagan
1997 55.23% 40.52% 4.25% 65 PPP/C=president  Janet Jagan
2001 52.96% 41.83% 5.21% 65 PPP/C= president Bharrat  Jagdeo
2006 54.33% 34.89% 10.78% 65 PPP/C= president Bharrat Jagdeo
2011 48.60% 40.80% 10.60% 65 PPP/C= president Donald Ramotar

Bron: Caribbean Elections Guyana

De  People’s Progressive Party van de tandarts dr.Chedi Jagan (PPP) heeft in 1964 de meeste stemmen en ook de meeste zetels (24 zetels) behaald, maar de People’s National Congres van de jurist Forbes Burnham (PNP= 22 zetels) en de United Force van d’ Aquiar (UF= 7 zetels) hebben toen een coalitie gevormd.

De regering van Burnham (PNC) heeft ervoor gezorgd dat hij (Burnham) daarna (na 1964) niemand meer nodig had om de regering te vormen (zie tabel2). De grootste politieke rivaal, de PPP, begon terug te vallen, niet natuurlijk maar kunstmatig. In 1985 had de grootste politieke partij, de PPP, landelijk 15.77% van de stemmen behaald (zie tabel 2). Wat een omgekeerde wereld. De PNC heeft tussen 1968 tot 1992 (28 jaar) middels knoeierij (georganiseerde fraude, overzeese stemmen) de verkiezingen gewonnen.

Blokvorming voor de verkiezingen geen nieuw verschijnsel

De afgelopen dagen heb ik het een en ander in de nationale pers gelezen. Via onofficiële bronnen heb ik vernomen dat men van plan is om het kiesstelsel te wijzigen en de pre-electorale combinaties te verbieden. Op elke zelfrespecterende politieke partij wordt een beroep gedaan om de gang van zaken houdende het kiesstelsel goed in de gaten te houden. Met de huidige machthebber moeten wij extra rekening mee houden, terwijl wij slapen zijn zij wakker.

In Suriname kennen wij de blokvorming. Ik hoef geen voorbeelden aan te halen, maar ook in ons westelijk buurland Guyana zien wij pre-electorale combinaties. In een ander artikel kom ik terug op de verkiezingen van Guyana. De jurist Linden Forbes Burnham was een zeer goed geschoolde en eerlijke man voor de Guyanese kiezers. Toen hij eenmaal de macht had geproefd is zijn ‘mind’ veranderd en werd een van de corrupte regeringsleiders op het Westelijk Halfrond.

Hij vertrouwde op een gegeven ogenblik zijn eigen schaduw niet en had ook geen vertrouwen in zijn eigen Guyanese medische specialisten. Hij heeft een keertje ( in de jaren ’75/’80) twee Surinaamse medische specialisten te weten prof.Ivan E.Vas (orthopaedisch chirurg) en de algemene chirurg John H.Hewitt gehaald uit Suriname om hem te behandelen in Guyana.

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

31-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics