Nickerie.Net, zaterdag 01 februari 2014


Zondag, 1 -2- 2014

Drie AK-47 wapens gestolen uit woning Abrahams

Bijkans twee tot drie maanden terug werd er ingebroken in de woning van ex-minister en staatsadviseur Ramon Abrahams, waarbij drie AK-47 machinegeweren zijn meegenomen. Abrahams deed hierover aangifte bij de militaire politie, verneemt Dagblad Suriname van een militaire bron. Het onderzoek is nog gaande. De vraag rijst echter wat Abrahams met deze wapens in huis deed? Is hij nog een militair? Op deze vraag kon Dagblad Suriname geen bevestigend antwoord krijgen. Men zou dit moeten natrekken, werd meegedeeld.


Sharmila Geeta Mansaram: Staatsadviseur Abrahams corrupt en paranoide?

Niets of niemand is anno 2014 nog immuun voor de eis tot meer transparantie. Regeringen zouden zich moeten laten voorstaan op hun openheid en toegankelijkheid. De media zouden in meerdere mate politici onder zware druk moeten zetten om hun privébelangen openbaar te maken. Salarissen onthullen van topfiguren uit het openbare leven zou geeist moeten worden en klokkenluiders zouden de nieuwe helden dienen te zijn. De algemeen geaccepteerde mantra van deze tijd zou moeten zijn : ‘als je niets verkeerd hebt gedaan, heb je ook niets te verbergen'.

Een dezer dagen bereikte heel opvallend nieuws mij. Het komt vaak voor dat ik uit mijn toch wel niet bescheiden groep van informanten verrassend nieuws binnenkrijg en het doet mij tegelijkertijd goed om te weten dat zovelen een dusdanig vertrouwen in mij stellen dat ze de durf opbrengen om waardevolle informatie aan mij toe te vertrouwen. U moet weten dat ik geen enkele positie in het land bekleed en het dus een eer is voor mij om zo in vetrouwen te worden genomen. Uit politiele kringen bereikte mij de informatie dat een paar maanden terug uit de woning van de ex-minister van Openbare Werken Ramon Abrahams , drie (3) AK-47 wapens zijn gestolen. Het zouden wapens van het Nationaal Leger betreffen althans militaire wapens zijn. De ex-minister heeft bij de militaire politie aangifte gedaan van de diefstal en de zaak ligt dus in onderzoek bij de MP.

Vreemd is dat geen enkel mediahuis dit bericht heeft gepubliceerd en de media dus niet op de hoogte schijnt te zijn van dit toch wel curieus voorval. De hamvraag is wat militaire wapens van een dusdanig caliber thuis bij de ex minister deden. En of hij bevoegd was die wapens te bezitten. Waarom zou iemand zich dusdanig zwaar bewapenen . In het oog springt ook dat hij als minister van Openbare Werken zijn ministers auto op kosten van de belastingbetalers heeft laten bepantseren. En die auto bezit hij nog steeds. Rijden in een bepantserde auto, zich bewapenen met AK-47 ‘s, zich omringen met lijfwachten en onderwijl elke dag het volk opzadelen met een corruptieschandaal . Dat zijn ingredienten voor een corrupte en zoals een arts dat aan mij voorhield, paranoide persoon.

De vraag rijst namelijk of Abrahams bedreigd werd of dat hij maar voor de ‘hobby’ zware wapens in huis had liggen (legaal of illegaal) en zijn dienstauto bepantserde of komt dit alles voort uit paranoia? Nobelprijswinnaar Elias Canetti omschreef paranoia ooit eens als „ziekte van de macht”. Hij dacht daarbij vooral aan Romeinse keizers als Caligula of Commodus en aan dictators als Stalin of Hitler, die verschrikkelijk angstig en buitengewoon wreed reageerden op het geringste teken van oppositie of verzet. In medische termen is Paranoia , achtervolgingswaan of het syndroom van Kraepelin een overmatige achterdocht.

In pathologische vorm is paranoia het gevoel in de gaten gehouden, achtervolgd of bedreigd te worden, zonder dat zoiets daadwerkelijk het geval is. Op Wikipedia lezen we: Paranoïde mensen verkeren bijvoorbeeld in de waan dat zij worden gevolgd, dat mensen 's nachts in hun huis inbreken en rondlopen, dat er giftige gassen in hun huis worden gepompt door kwaadwillende buren, dat elektronische apparaten in hun huis informatie naar de overheid doorzenden of dat de politie voor de deur de wacht houdt.’ Al met al blijft de naar mijn mening genante vraag onbeantwoord waarom een ex minister zware militaire wapens in huis had liggen en of dat legaal was.

mr.drs. Sharmila Kalidien - Mansaram


 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS / FB

01-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics