Nickerie.Net, maandag 03 februari 2014


Bouterse bang voor uitbreiding Nieuw Front

Voor een eventuele uitbreiding van het Nieuw Front is president Bouterse bang. Hij weet maar al te goed dat er een grote verschuiving zal plaatsvinden in het politieke landschap. Hij voelt de hete adem van het “Nieuw Front Plus” in zijn nek. Filosoferend lijkt het me het meest logisch dat Bouterse bang is om zijn macht te verliezen in 2015.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Uit bekomen informatie blijkt dat de regering (lees Bouterse) van plan is de kiesregeling en de districtsgrenzen te wijzigen. Bouterse is iemand die coûte que coûte aan de macht wil blijven, hij wil de absolute heerser zijn. De oude wijsheid van Lord Acton: macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut.

Iemand die goed is in het bedenken van doemscenario’s, het toepassen van verdeel- en heerspolitiek, indoctrinatie en manipulatie is dat zonder meer de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse. Het is verbazingwekkend hoe de voorzitter van de NDP, met zijn gedachtespinsels sommige mensen kan beïnvloeden.

Met een eventuele wijziging van het kiesstelsel en de grenzen van bepaalde districten wil president Bouterse de oppositie (tegenstanders) schaakmaat zetten. Door de wijziging van het kiesstelsel, zoals voorgesteld door enkele pseudo deskundigen kunnen politieke partijen in combinatieverband niet meer deelnemen aan de verkiezingen.

President Bouterse heeft heel wat ideeën die in strijd zijn met de Grondwet. Volgens de VHP voorzitter Santokhi is de VHP ook voorstander van een nieuw kiesstelsel, echter moet er sprake zijn van een kiesstelsel, dat voldoet aan de rechtvaardigheids- gelijkwaardigheids- en democratische gevoelens van de totale samenleving

Voorts zei de VHP voorman dat er een brede discussie moet komen in de samenleving, met alle politieke partijen, met alle sociaal maatschappelijke en functionele organisaties om een breed sociaal, maatschappelijk en politiek draagvlak ervoor te krijgen. We moeten geen kiesstelsel hebben dat door de keel van de samenleving wordt geduwd.

Ik wil u even terugvoeren naar de beruchte amnestiewet van 5 april 2012, waarbij 28 judassen de amnestiewet door de keel van de samenleving hebben geduwd. In een record tempo werd de initiatiefwet ingediend, behandeld en goedgekeurd door het parlement en daags daarna getekend door waarnemend president Robert Ameerali. Deze strategie wil Bouterse weer toepassen om het kiesstelsel aan te passen.

Het is mij ter ore gekomen dat de regering van plan is de DNA zetels te verruimen van 51 naar 61 zetels. Zo wil de regering ook de grens van Paramaribo naar het Westen toe verschuiven tot de 4e rijweg, waardoor het district Wanica kleiner wordt. Als het district Wanica  kleiner wordt levert dat minder stemmen op voor de VHP, en dat is de bedoeling van de wijziging.

Mijn visie omtrent het kiesstelsel, is dat de regering c.q. president Bouterse moet nadenken om een referendum aan de verkiezingen van 25 mei 2015 te koppelen. Omdat er voor een referendum toch een hele organisatie op poten moet worden gezet, is dit het uitgelezen moment om ook voor een nieuwe Grondwet een volksraadpleging te houden.

Het is een doemscenario vanuit de koker van Machiavellaanse machthebbers (lees Bouterse en consorten) om de VHP en de andere partijen de pas af te snijden om de regeermacht in 2015 te verkrijgen. De president is bang voor een mammoetblok onder leiding van het  Nieuw Front coördinator Santokhi. 

Wanneer president Bouterse de naam “Santokhi” hoort werkt dat blijkbaar als een rode lap op een stier. Tijdens de ‘Opo Yari’ van de NDP slingerde president Bouterse bijkans een uur lang allerlei valse aantijgingen naar de voorzitters van de VHP en de NPS. Op die dag heeft hij zeker geen goede indruk gemaakt op de samenleving, hij heeft een modderfiguur geslagen.

Volgens de VHP voorzitter tevens coördinator van het Nieuw Front zal er een nieuwe en sterke combinatie komen met een nieuwe visie, nieuwe doelen en een nieuwe naam. Een combinatie die voldoet aan de aspiraties van de Surinaamse samenleving. Een combinatie bestaande hij capabele en integere leiders die door de samenleving wordt gedragen.

De VHP gaat voor een sterke regering, sterke regeringsinstituten, sterke overheidsinstituten, sterke pilaren van de rechtsstaat, sterk internationaal en regionaal beleid en sterke gemeenschap op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve  inspanning.  De VHP wil een brede betrokkenheid van een ieder, niemand mag uitgesloten worden.

In de afgelopen drie en een half jaar is er bitter weinig gepresteerd door de huidige regering. Dus in de resterende regeringsperiode zal president Bouterse alles uit de kast halen om de verkiezingen te winnen. Hij zal grotendeels populistische maatregelen treffen om de stemmen van de kiezers te winnen.

Maar de kiezers zijn nu veel bewuster geworden en derhalve zullen zij niet meer laten beduvelen door populistische maatregelen en mooie praatjes van NDP voorzitter Bouterse. Onlangs zei de NDPér Badrisein Sital in een interview op een lokaal radiostation dat er behoorlijk veel onrust is binnen de NDP, verspreid over alle afdelingen van de partij.

En dit kan behoorlijke consequenties hebben voor de NDP naar de verkiezingen van 2015 toe. Volgens Badrisein Sital is de NDP behoorlijk verzwakt. De disfunctionering binnen de partij is gigantisch, dat is de realiteit, we moeten de realiteit onder de ogen zien, aldus Sital.

President Bouterse weet maar al te goed dat de verkiezingen van 2015 het einde betekent van zijn politieke loopbaan. Advies: Hij kan in zijn vrijetijd rustig tomaatjes planten. Dit is hetzelfde advies dat hij aan wijlen voorzitter mr. Jagernath Lachmon had gegeven. 

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

02-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics