Nickerie.Net, woensdag 05 februari 2014


Bond SBBS: ‘Suriname heeft sociale schuld te vereffenen’

De Staat Suriname heeft een sociale schuld te vereffenen met de voormalige werknemers van het voormalige bacovenbedrijf Surland NV, zegt de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie. Hij wil dat de regering een deel van de gelden die verkregen zijn uit de privatisering van de SBBS aanwendt voor de “noodlijdende oud gedienden van Surland NV.”

13009ecd650f5d63d844b4f3f0265cfe.jpg___bacoven_nick1.jpgBacoven bij de voormalige SBBS te Nickerie. (Foto: Nickerie.net)

De Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS) heeft zich verder ontwikkeld op de fundamenten van het teloor gegane Surland NV. Jarenlang hebben velen hun beste krachten gegeven aan het bedrijf, stelt de bond onder voorzitterschap van Dayanand Dwarka. In een brief aan president Desi Bouterse stelt de bondsman dat de abrupte sluiting van Surland NV in april 2002 arbeiders in een onzekere en noodlijdende situatie zijn terecht gekomen.

Het ontbrak het voormalig bedrijf aan adequate oudedagsvoorzieningen en de arbeiders die nu de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, hebben buiten hun schuld om een onzeker bestaan. “Deze groep van gewezen werkers leidt op haar oude dag een heel moeilijk bestaan, vaak zonder medische voorzieningen wat in deze tijd van economische en welvaartsgroei onaanvaardbaar is,” stelt de bond. Hij vindt het daarom niet meer dan billijk dat de Staat een deel van de US$ 31 miljoen, die hij heeft ontvangen voor de verkoop van de SBBS, laat terugvloeien naar deze groep ex-Surland-arbeiders. De Belgische Multinational Univeg heeft SBBS voor 90% overgenomen voor een bedrag van US$ 31 miljoen.

Ook vraagt de bond voor een eenmalige uitkering voor de SBBS-werknemers, die nu vallen onder het nieuw bedrijf. Dwarka adviseert de president om het nettobedrag dat verkregen is uit de verkoop van SBBS te storten in een speciaal fonds, waaruit andere landbouwprojecten kunnen worden gefinancierd.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

04-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics