Nickerie.Net, woensdag 05 februari 2014


Bouterse en zijn fabels

En toen hoorden we de arrogantie schuimbekken of was het blufpoker allemaal. Of het zou kunnen dat het te maken had met 'de venue' waar hij zich op dat moment bevond. De Memre Boekoe Kazerne, ooit het bolwerk en symbool van de macht van Bouterse. NDP-leider Bouterse deed een paar ‘opzienbarende’ of zo u wilt en naar mijn mening ‘dictatoriale’ uitspraken in gesprek met journalisten dinsdag jongstleden. Hij zou hebben aangegeven dat indien men deel wenst uit te maken van de regering, men genoodzaakt is met de NDP samen te werken. Nu kon ik dus uit het relaas op Starnieuws niet uitmaken of hij doelde op deel uitmaken van de regering du moment of na de verkiezingen van 2015. In het eerste geval heeft hij gelijk. In het tweede geval zou hij de samenleving nader moeten uitleggen hoe hij aan die wijsheid komt of heeft het te maken met de stoere taal (naar mijn bescheiden mening bermtaal) die hij altijd uitslaat.

Ik kan mij bijvoorbeeld nog heugen dat hij in aanloop naar de verkiezingen van mei 2000 had aangegeven dat hij zijn schoen zou opeten als de DNP 2000 van Jules Wijdenbosch vier zetels zou behalen. En toen gebeurde het door Bouterse onverwachte namelijk DNP 2000 behaalde die zetels wel. Toen Bouterse aan zijn belofte werd herinnerd heeft hij zich met een dooddoenertje ervan afgedaan.

Zo vertelde hij vanuit een podium wat leugens over toenmalige minister Santokhi. Daarvoor werd hij naar de rechter gesleept en moest hij het vonnis van de rechter uitvoeren en zijn verontschuldigingen aanbieden aan Santokhi voor het verkondigen van die leugens. Het volk van Suriname is dus nogal wat gewend van deze meneer. Wij vragen ons in gemoede af of Bouterse zich in dusdanig hoge sferen en echelons bevindt, dat hij zich niet bewust is van de enorme noden van de bevolking en niet beseft dat zijn eigen NDP-aanhang aan het eroderen is. Wat verder opvalt is dat elke keer de NDP-leider het niet kan nalaten om de structuren van zijn partij publiekelijk te schrobberen of ze negatief te bespreken. Interne aangelegenheden van een politieke partij behoren gewoon in de partij thuis en moeten daar worden besproken en opgelost. Nu horen we Bouterse zeggen dat de onderlinge rivaliteit in de NDP hem zorgen baart. Waarschijnlijk is de notie van democratie vreemd aan Bouterse omdat bij de beleving ervan, je zeker in politieke partijen: wedijver, verschil van mening, botsing van opvattingen en ideeën zult hebben. Of bedoelt de NDP-leider te zeggen dat de rivaliteit dusdanige proporties heeft aangenomen dat de partij dreigt uiteen te vallen? Als we Badresein Sital en een aantal anderen mogen geloven dan dreigt dat inderdaad het geval te willen zijn, maar zoals we in politics gewend zijn, wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.

Hoe het ook zij, het volk rekent een politieke partij af op de mate waarin beloften al dan niet zijn waargemaakt, de mate waarin er verlichting is gebracht voor de noden van het volk, de mate waarin een regering daadkracht toont om onder andere corrupte handelingen een halt toe te roepen en corruptelingen aan te pakken, de mate waarin de burger een eerlijke verdeling van de welvaart en het welzijn ervaart in het dagelijks leven. Als we de balans opmaken blijft er dus weinig over voor Bouterse om over op te scheppen. De uitspraak als zou hij zich niet druk maken om andere partijen verwijs ik naar het rijk der Bouterse-fabelen, want in 2005 had hij ook al aangegeven dat men zonder de NDP geen regering zou kunnen formeren. Toen gebeurde het door hem onverwachte namelijk hij belandde met zestien zetels in de oppositie. We vragen ons in gemoede af of hij dan echt niets heeft geleerd uit zijn politiek verleden. Waarschijnlijk zal de les van de toekomst een betere zijn.

Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

05-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics