Nickerie.Net, maandag 10 februari 2014


Nieuw Front hekelt smeergeld-affaire Bouterse-Wijdenbosch inzake Ballast Nedam

Het Nieuw Front stelt in een verklaring de berichten rond de smeergeldenaffaire rond Ballast Nedam op de voet te volgen. Het Nederlandse NRC Handelsblad zegt van anonieme bronnen te hebben vernomen dat Ballast Nedam 34 miljoen Nederlandse gulden (15,4 miljoen euro) in 1997 heeft betaald om de bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier te mogen bouwen. Wijdenbosch was toen staatshoofd en de huidige president Desi Bouterse, was adviseur van de Staat. Zij zouden zichzelf bevoordeeld hebben en geld hebben gehad. In totaal zouden Bouterse en Wijdenbosch vijftien miljoen euro hebben aangenomen (34 miljoen Nederlandse gulden).

Indien het aan de advocaat van Rob A., Gerard Spong ligt zal er als er geen schikking kan worden getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie, president Desi Bouterse en staatsadviseur Jules Wijdenbosch naar Nederland moeten gaan om als getuigen te fungeren in de smeergeldenaffaire rond bouwbedrijf Ballast Nedam. Het Nieuw Front zegt het enorm gênant te vinden dat Suriname binnen korte tijd al de zoveelste keer negatief wordt besproken in de internationale pers en hoopt op een gedegen onderzoek. De politieke combinatie vraagt tevens de gemeenschap om te allen tijde alert te blijven mede in het licht van de zovele corruptieschandalen die het land teisteren sinds het aantreden van de huidige NDP-regering.

Geen gehoor gekregen

In 1999 protesteerden meer dan honderd duizend Surinamers in de hoofdstad en districten om onder andere, de corruptie en het politiek gekonkel in het land aan te klagen. Ze eisten het aftreden van de NDP-Wijdenbosch regering. Voor het parlement en de zetel van de regering riep het volk de hele tijd 'aftreden!'. Het protest tegen de regering, die ze corruptie en afhankelijkheid van rijke buitenlandse bedrijven verweten, blijkt nu in de rechtszaak tegen smeergelden van de bruggenbouwer in Suriname Ballast Nedam, bewaarheid te worden.

De toenmalige Nieuw Front oppositie maakte in die periode al commotie in DNA over deze affaire doch vond geen gehoor bij de machthebbers en de toenmalige NDP-coalitie in het parlement. Wel werden een dag na de commotie in het parlement , in Nederland Amstelveen op het hoofdkantoor van Ballast Nedam een onderzoek gestart volgens de toenmalige woordvoerster van het bedrijf. "We snappen het niet, maar we weten niet wat we nog kunnen tegenkomen dus het onderzoek duurt nog wel even'', zei de woordvoerster van Ballast.

Aandacht rapport Rudi Roseval

Ook werd de toenmalige financieel directeur van Ballast Nedam, Rob A. over de smeergelden aan de tand gevoeld. Rob A. heeft ontkend dat er sprake zou zijn geweest van het betalen van smeergelden. Echter wenst het Nieuw Front onder de aandacht te brengen dat de Commissie Inventarisatie Staatsschuld onder leiding van Rudi Roseval, het volgende heeft opgetekend in haar rapport van 2003: “ln 1997 werd in opdracht van de toenmalige President Drs. J.A. wijdenbosch het project voor de bouw van de brug over de Coppename- en die over de Surinamerivier, zonder openbare aanbesteding, opgedragen aan het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam lnternational, voor een bedrag van NLG 180,4 miljoen. Blijkens de 'payment schedule' van Ballast Nedam, gedateerd 29 december 1997, is het totaal bedrag van het uitgezette 'payment plan'' NLG 187.550.000,-. Voor het verschil van NLG 7 '132'000,- heeft de Commissie geen verklaring kunnen vinden. 0orspronkelijk waren de bruggen voor NLG 130 miljoen geoffreerd; welke oorzaken hebben geleid om de aannemingssom naderhand te brengen op NLG 180 miljoen, is niet achterhaald. Dit project ontbrak in zijn geheel in de begroting van 1997. Tot 1999 hebben de betalingen terzake tot een bedrag van NLG 98,5 miljoen plaatsgevonden en ten laste gebracht van het daartoe gecreëerde zgn.'Bruggenfonds'. De resterende schuld bij Ballast Nedam Theta per 15 november 2000 is 23,8 miljoen NLG".

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

09-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics