Nickerie.Net, dinsdag 11 februari 2014


Onmacht van president Bouterse

Het is nagenoeg drie en een half jaar dat president Bouterse aan de macht is en we zien nog steeds onmacht bij hem om leiding te kunnen geven aan dit land. De regering is in volslagen onmacht geraakt door gebrek aan daadkracht, eenheid en besluiteloosheid.

Dat de coalitie als losse zand aan elkaar hangt is gewoon een harde realiteit, president Bouterse kan de coalitie niet bij elkaar houden en dit is een bewijs van onmacht. Leiderschap en sturend vermogen kunnen in deze tijd het verschil maken, maar helaas, dat ontbreekt bij de president.

Er was veel deining ontstaan in zowel Suriname als Guayana nadat bekend werd dat Guyana toestemming had verleend aan een maatschappij om verkenningsactiviteiten naar natuurlijke hulpbronnen in het Tigri- gebied uit te voeren. De oppositie vroeg de president om de DNA te informeren over deze kwestie maar kreeg geen antwoord van de president.

In een lokale krant zei de president dat dankzij diplomatieke actie die achter de schermen plaatsvond heeft Guayana besloten weg te blijven van het Tigri-gebied. De president zei: “De zaak is opgelost, voor ons is het basta”. Op het eerste gezicht leek de uitspraak nog al stoer, maar als je zijn uitspraak goed analyseert toont de president daarmee zijn ‘onmacht’.

Opmerkelijk in deze zaak is dat regeringsautoriteiten van beide landen geen gewag hebben gemaakt van de protestnota en de ontbieding van Guyanese ambassadeur. Waarom mag het volk niet weten wat er achter de schermen is besproken tussen Guyana en Suriname? Kennelijk heeft de president veel te verbergen.

Als de opstelling van de president zo blijft is het Tigri-gebied voor ons een verloren zaak. De regering moet Guyana duidelijk maken dat het Tigri- gebied onweerlegbaar ons toebehoort en daar moet Guayana van afblijven. Het is absoluut onacceptabel dat ons buurland Guayana, toestemming verleent aan buitenlandse mijnbouwbedrijven of personen om activiteiten te mogen ontplooien op ons Surinaams-gebied.

 “De zaak is opgelost, voor ons is het basta”. Wellicht is de zaak voor president Bouterse opgelost maar niet voor Suriname en het Surinaamse Volk. Ons volk heeft het volste recht om te weten hoe die zaak is opgelost. Er is helemaal geen transparantie in deze zaak, de bespreking is in een waas van geheimzinnigheid gehuld.

De president heeft gesproken en wij moeten zijn uitleg voor zoete koek slikken. Het volk is niet bereid de uitleg van president Bouterse voor zoete koek te slikken. De president dient  tenminste aan het parlement tekst en uitleg te geven van wat er is besproken met Guyana.

Minister Robert Persaud van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu van Guyana heeft duidelijk gezegd dat hij het  'no-mining'-beleid zal schrappen zodra duidelijk is welke mineralen en andere natuurlijke hulpbronnen daar voorkomen. En dat baart ons zorgen, welke garantie heeft Guyana gegeven dat ze geen toestemming zal verlenen aan goudmaatschappijen? De onmacht van de regering om op te treden tegen Guyana vind ik ronduit beschamend.

Wat is de reden dat de president niet kan optreden? Volgens de krant 'Guyana Chronicle' heeft de zoon van president Bouterse, Dino Bouterse en het Guyanese oppositielid Joseph Harmon mogelijk grote economische belangen in het zogeheten Tigri-gebied.

Zijn de vermoedelijke economische belangen van Dino, een van de redenen dat de regering c.q. de president niet optreedt tegen Guyana? Een andere reden dat hij niet optreedt tegen Guyana is wellicht de droom van hem een brug te bouwen over de Corantijnrivier. Kennelijk weet president Bouterse niet dat populisme verzandt in politieke onmacht.

In de kwestie van de Canadese multinational Iam Gold, om niet te investeren in Rosebel Gold Mines vóór 2015, zegt president Desi Bouterse dat de juridische gevolgen nog bestudeerd moeten worden en dan zal er een besluit worden genomen. De oppositie had vanaf het begin gewaarschuwd dat de overeenkomst niet waterdicht was.

Ik kan u meegeven dat president Bouterse geen besluit gaat nemen tegen de machtige multinational, hij staat machteloos en besluiteloos tegenover die multinational. Besluiteloosheid vloeit voort uit machteloosheid.

Volgens de parlementariër Ronny Asabina zijn er zeker 3 pontons die actief aan goudwinning doen op het Stuwmeer. Ondanks verklaringen van president Desi Bouterse dat deze zaak opgelost zou worden, is daar niets van te merken. En daarmee wordt opnieuw een stuk onmacht van de president op pijnlijke wijze blootgelegd.

Een treffend voorbeeld van politieke onmacht, besluiteloosheid en het ontbreken van patriotisme is, het niet voordragen en ondersteunen van Albert Ramdin tot Secretaris Generaal van de OAS. In plaats van de heer Albert Ramdin te ondersteunen voor de hoogste post van de OAS, ondersteunt president Bouterse de Guyanees Bayney Karran.

Ook mevrouw Manorma Soeknanden werd in eerste instantie niet ondersteund door de regering c.q. president Bouterse. De regering ondersteunde een Guyanees voor de functie van Deputy Secretaris-Generaal van de Caricom, maar toen die Guyanees niet door de selectie heen kwam heeft de regering Bouterse mevr. Soeknanden voorgedragen.

Vermeldenswaard is dat mevrouw Manorma Soeknanden zelf gesolliciteerd had voor die hoge functie en op basis van haar kwaliteiten werd ze aangenomen. President Bouterse gaat altijd er prat op dat hij een patriot is, echter door de Guyanezen te ondersteunen en het laten vallen van twee landgenoten is het tegendeel bewezen.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

11-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics