Nickerie.Net, dinsdag 11 februari 2014


Ramadhin -  Coronianen moeten wakker worden op 25 mei 2015

Op 25 mei 2010 hebben de Coronianen massaal (62.52%) op de Mega Combinatie gestemd. Beide zetels zijn nu in de boezem van deze combinatie beland. Het is voor het eerst na 1987 dat het Nieuw Front (NPS) geen zetel(s) behaald heeft in het cocosdistrict. Ook alle rr-en dr-leden zijn gewonnen door de Mega Combinatie. In de politiek is alles mogelijk. De Coronianen hadden drie jaren en negen maanden terug hoge verwachtingen van de regering Bouterse/Ameerali, maar vooral van de partner PALU. De PALU zou Coronie tot een agrarisch district maken. PALU zou grote ontwikkelingen brengen in het kokosdistrict. Alvorens ik verder ga, geef ik de uitslag van de drie afgelopen verkiezingen in Coronie door, waardoor de lezers een goed politiek beeld kunnen vormen van de politieke verhoudingen in Coronie.

Tabel 1. De verkiezingsresultaten van 2005 en 2010 in Coronie

                  2000                2005          2010
Partij stem % Partij Stem % Partij stem %
MC 333 23.01 NDP 458 28.15 MC 1.011 62.52
NF 414 28.61 NF 425 26.12 NF 423 26.16
PALU 417 28.62 PALU 410 25.20 VA 144 8.91
DNP 191 13.91 VVV 310 19.05 BVD 39 2.41
BVD 68 4.70 UPD/DOE 19 1.17      
PSV/DA-91 24 1.64 PPP 5 0.31      
Tot. 1.447 100.0 Tot. 1.627 100.0 Tot. 1.617 100.0

Bron: “De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011

Als wij naar de cijfers van de afgelopen drie verkiezingen doornemen (2000, 2005 en 2010) dan zien wij dat het NF nauwelijks is gegroeid. De NDP zou alleen nooit de tweede zetel kunnen behalen, maar met de bundeling van de NDP, de VVV en de PALU in de Megacombinatie, was het Nieuw Front kansloos geworden in Coronie. Was de Pertjajah Luhur bij het Nieuw Front gebleven (zuiver rekenkundig bekeken), dan had de combinatie (NF+PL) samen 567 stemmen behaald, dan was die ene zetel in Coronie bij het Nieuw Front gebleven. De heer R.Tarnadi van de NDP zou dan uit de boot vallen. Het Nieuw Front kan met een kleine inspanning die ene zetel terugbrengen in de boezem van het Nieuw Front.

De potentie van Coronie

De bevolking van Coronie is de afgelopen 8 jaren gegroeid met 17.5%. In 2004 telde Coronie 2.887 zielen en in 2012 telde dit district 3.391 inwoners. De meeste Coronianen (in % uitgedrukt) hebben een baan bij de overheid, terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn voor deze Coronianen. Ruim 4.500 ha rijstareaal staat klaar om ingezaaid te worden, een groot cocosaanplant is aanwezig, de mogelijkheden in de visserij, de bijenteelt, de veeteelt (Coronie had in het verleden een grote stalweide) en niet te vergeten de vruchtbare molesonkleigronden die bijzonder geschikt zijn voor de rijstbouw en groenteteelt. Dagelijks brengen groenteboeren uit Saramacca hun groente naar Nickerie, terwijl de Coronianen gemakkelijk de markt van Nickerie kunnen overnemen, met een kleine inspanning. De Mega Combinatie moet het productiebeleid in Coronie agressief ondersteunen. De PALU heeft in de jaren 1980 een grote aanzet gegeven om Coronie tot een rijstdistrict te maken, maar jammer genoeg is de rijstbouw in Coronie in elkaar gestort. In de begroting van 2014 heeft de president op 30 september 2013 geen zinnig woord over Coronie gezegd. Minister Hendrik Setrowidjojo gaat vaker naar Nickerie om de rijstboeren een “zoetsappig verhaal” voor te houden. Meestal praat hij over het ophalen van de irrigatie- en loosleidingen. Deze minister van LVV gaat Coronie voorbij, maar hij zal nooit een stop maken om de Coroniaanse agrariërs te stimuleren zich in te zetten om de agrarische ontwikkeling aan te pakken.

Wat doet de Mega Combinatie?

De Mega Combinatie zou “Change” brengen in Coronie. Kort voor de verkiezingen zagen wij alleen paarse vlaggen op de woningen van de Coronianen. De vlaggen zijn intussen verlept en velen hebben die vlaggen ook al verwijderd van hun woningen. Na drie jaren en negen maanden heeft de regering Bouterse/Ameerali nauwelijks een begin gemaakt om de groei en de ontwikkeling van de rijstbouw en andere agrarische ontwikkelingen weer op gang te brengen. Allerlei droomverhalen van cassaveteelt, leguanenkwekerij, duizenden woningen e.a. blijven boven de dampkring van Coronie hangen en bij een flinke regenbui verdwijnen de droomverhalen.

Coronie wordt wakker

Ik roep de Coronianen op om wakker te worden. Met die droomverhalen gaat men geen ontwikkeling brengen. Over één jaar en 105 dagen zullen de Coronianen een keuze moeten maken. De komende periode zal de Mega Combinatie weer heel actief worden in Coronie. Zij gaat de Coroniaanse kiezers weer de luchtledige “Change” verhaal beloven om op de MC-kandidaten te stemmen. De Coronianen hebben de afgelopen drie jaren en 9 maanden niet veel gemerkt in hun portemonnee, integendeel zijn zij met meer dan 20% armer geworden, vanwege de inflatie van de Surinaamse dollars. Met mooie verhalen en anderen continu de schuld te geven van de achteruitgang van Coronie, vul je de magen van de Coronianen niet. Ik roep mijn Coroniaanse vrienden op om op 25 mei 2015 de echte “Change” in Coronie te brengen door op de nieuwe combinatie, welke in maak is, te stemmen. Ik roep de Coronianen op om niet op gevoel/emotie/kleur (ik houd van die man; die man kan mooi zingen; die man kan mooie, inhoudloze verhalen vertellen, de man is een showman) te stemmen, maar met nuchter verstand (welke alle Coronianen ook hebben), te stemmen. Zonder onaangenaam te zijn wil ik nu al stellen dat met leguanenkwekerij en cassaveverhaal Coronie geen agrarisch district gaat worden. De toekomst van Coronie ligt in de rijstbouw, cocos-, bijen-, veeteelt, visserij en toerisme. De Coronianen kunnen hun district heel welvarend maken, maar zolang ze in de droomverhalen van de huidige machthebbers blijven geloven, zal er geen ontwikkeling komen in Coronie.

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

11-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics