Nickerie.Net, woensdag 12 februari 2014


Dagblad Suriname: Weigering 30 onderhandse gunningen te tekenen kost OW-directeur Rommy zijn baan

Politieke top Kabinet van President achter ontheffing

Het Dagblad Suriname schrijft op 11 februari 2014, dat vernomen te hebben van zijn politieke bronnen, dat ‘een terechte en verantwoorde houding’ van Mark Rommy als directeur bij het ministerie van Openbare Werken hem uiteindelijk zijn baan heeft gekost.

http://obsession-magazine.nl/wp-content/uploads/Minister-Rabin-Parmessar-van-Openbare-Werken-en-Mark-Rommy-waarnemend-directeur-Openbare-Werken_-Foto-Suriname-Herald-470x2601.pngRommy (r) in beter tijden naast minister Parmessar., augustus 2013. (Bron foto: Suriname Herald)

Hij zou geweigerd hebben om dertig onderhandse gunningen te tekenen voor dertig top-NDP’ers. De directeur wilde ondersteunend bewijs zwart op wit hebben, alvorens hij zijn handtekening zou plaatsen. Hij wilde bewijs hebben waar hij op kon terugvallen. Het behelst in totaal een bedrag van SRD 45 miljoen. Per persoon komt dit gemiddeld neer op SRD 1.5 miljoen. Verder zouden de betreffende personen geweigerd hebben om de 5% garantie te storten en wel onder het mom dat zij ‘NDP-mensen’ zijn.

Volgens de bronnen is er duidelijk sprake van een politieke machtsstrijd binnen de partij. Het staat als een paal boven water dat niet OW-minister Parmessar de handeling heeft gepleegd om Rommy te ontheffen uit zijn functie, maar dat Parmessar gedirigeerd is door de politieke top op het Kabinet van de President.

Mark Rommy, die belast was met de waarneming als directeur Civieltechnische Werken op het ministerie van Openbare Werken, is per gisteren ontheven uit zijn functie. Mark Rommy werd op 12 januari 2013 de nieuwe directeur op het ministerie. Hiermee nam hij de plaats in van Malvin Foen A Foe. Hij was voorheen coördinator van het managementteam van het Landelijke Woningbouwprogramma.

De opengevallen post zal waargenomen worden door Santosh Soman die als onderdirecteur Natte Civieltechnische Werken werkzaam is op het ministerie.

‘Hij zal een betere job doen in een andere functie’, geeft OW-minister Rabin Parmessar desgevraagd te kennen aan de krant, op de vraag op grond waarvan Rommy is ontheven. De functie van beleidsmedewerker op het ministerie die eerder ingevuld werd door Rommy, blijft gehandhaafd. Volgens Parmessar is men nu bezig na te gaan welke andere functie gegeven zal worden aan Rommy.

Door de bronnen wordt erop gewezen, dat het handhaven van de functie van beleidsmedewerker in feite niets betekent. ‘De functie van beleidsmedewerker is al een dode job. Dit is om te doen voorkomen alsof alles koek en ei is.’

Parmessar ontkent in alle toonaarden dat de ontheffing van Rommy verband houdt met de onderhandse gunningen die aan dertig partijgenoten van de NDP gegeven zouden worden. ‘Dat is alleen maar stemmingmakerij. Kom nou, laten we niet op die toer gaan door allerlei ongenuanceerde zaken aan te halen.’

Maar wat de reden dan wel is, geeft hij niet aan.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS / Obsession Magazine

11-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics