Nickerie.Net, dinsdag 25 februari 2014


De coup misbruikt, een volk misleid

En ze komen ermee weg, tot nu toe! De cowboyverhalen van de coupplegers en hun sympathisanten zijn in de loop der jaren steeds mooier geworden. En werkelijk 34 jaar verder geloven velen dat de coup het begin was van de/een revolutie. En ik moet het ze nageven, hun propagandamolen is misschien wel een van de beste ter wereld. Als ik niet beter zou weten zou ik het ook bijna gaan geloven. Maar het is niets anders dan een grote vette leugen. De coup was niet nodig! De coup is niet gepleegd om het volk ‘te bevrijden’. En de coup was niet het begin van een revolutie. De coup is misbruikt en het volk misleid. Een paar militairen kwamen terug uit Nederland en hadden een Europese kijk op zaken gekregen. Ze vonden dat het leger een bond moest hebben om de militairen te vertegenwoordigen in zaken als verbeteren van de salarissen en een aantal andere zaken.

De regering zat in een benarde positie doordat het land voor en na de onafhankelijkheid was leeggelopen. Anders gezegd, velen hadden verkozen om naar, vooral, Nederland te vertrekken omdat ze vreesden voor de gevolgen van de onafhankelijkheid. Vooral ‘kader’ trok weg. Juist kader wat een land in ontwikkeling nodig heeft was weggetrokken. De regering Arron/Lachmon stond voor een bijna onmogelijke taak. Een land in ontwikkeling opbouwen zonder kader. En er was onrust, want zij die (nog) niet konden vertrekken moesten in het land zelf zien te dealen met hun angsten over de eventuele gevolgen van de onafhankelijkheid. De regering schreef verkiezingen uit . Een ieder kreeg de kans zich politiek in te gaan zetten voor land en volk. Met het uitschrijven van verkiezingen heeft Arron aangegeven dat hij het volk wilde laten spreken. Hij gaf het mandaat terug aan het volk!

In die toestand klopt het eerder genoemde groepje militairen aan bij de regeringsleider met hun eisenlijstje. Geen begrip hebbende voor de genoemde situatie waar de regering zich in bevond maar slechts oog voor hun eigen (ik houd mij in om niet te zeggen ‘zelfzuchtige’) doelen en zeker niet die van het volk , is er een hoop ophef gemaakt en werden partijen tegen elkaar uitgespeeld door deze jongens. Begrijp me goed, ik ontzeg hen niet dat ze voor hun rechten mochten opkomen, maar de timing was verkeerd en de eisen die ze stelden betroffen absoluut niet het welzijn van land en volk. Uiteindelijk, toen duidelijk was dat Arron prioriteit gaf aan het stabiliseren van de situatie in het land door het volk via de verkiezingen te laten spreken en niet aan hůn eisen, zagen de militairen zich ‘genoodzaakt’ om dan maar de macht van het land over te nemen. En eenmaal de macht in handen bedachten en beseften de militairen dat ze niet alleen hun militaire bond nu konden installeren, maar dat ze ook een land moesten gaan regeren.

Al gauw begrepen ze dat wat ze gedaan hadden maar heel snel een goed (cowboy)verhaal moest gaan worden anders zou men hen als ordinaire coupplegers kunnen veroordelen. Want een coup is het ongrondwettelijk omverwerpen van het democratisch (dus door het volk) gekozen gezag. Temeer omdat de heren geweldpleging niet hadden geschuwd was hun daad een zware criminele handeling. Zij die zich Surinamer noemde zou niet zo hebben mogen handelen. Dus ze hebben zichzelf tot bevrijders en helden verheven. De coup misbruikt, het volk misleid.

Al 34 jaar horen wij de cowboyverhalen. Zien we een groepje, nu oude, mannen om een tafel zitten vertellen. Bijna vertederend vertellen ze over die actie van 25 februari 1980. En ik kijk en ik hoop, dat van al die jongeren die het zo graag willen geloven, omdat elke jongere nou eenmaal rebels dan wel revolutionair wil zijn, dat van al die jongeren de ogen gauw open zal gaan. En dat ze hun eigen revolutie van ; ‘van mooie verhalen naar realiteit’, gauw zullen vinden. Dan zullen ze net als ik zeggen van de ‘revolutie’ van 25 februari 1980: “Het was een coup misbruikt en een volk misleid”.

A.R. Gus

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

25-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics