Nickerie.Net, dinsdag 25 februari 2014


De stank van corruptie kabinet Bouterse is ondraaglijk

James Wolfensohn: Corruption is like cancer, retarding economic development. Suriname wordt geteisterd door corruptie. Corruptie is het product van slecht functionerende instituten, gebrek aan transparantie en gebrek aan ethiek. Corruptie is door het IMF en de Wereld Bank gedefinieerd als het misbruik van publieke organen voor private doeleinden. De omvangrijke corruptie in ons land is het gevolg van slecht bestuur van het kabinet Bouterse.

De stank van corruptie in ons land is overal en wordt met de dag sterker. Corruptie ondermijnt eerlijk zakendoen en bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke ontwikkeling van een land. Het ondermijnt ook de democratie en rechtsstaat. We mogen ons niet vergissen: democratie en de rechtsstaat zijn onverzoenbaar met corruptie.

Net als termieten tast de corruptie cruciale onderdelen van het land aan. De corruptie tiert welig binnen de overheid en dit is bijzonder verontrustend. Vooral in het bestuur van ons land neemt de corruptie ergere vormen aan. Er is een groeiende band tussen criminelen en corrupte ambtenaren en politici van de NDP. Het lijkt erop alsof de samenleving corruptie heeft geaccepteerd.

 In de regeringsverklaring 2010-2015 staat dat “kruistocht tegen de corruptie” een essentieel onderdeel vormt van het beleid. De president had zich uitgesproken tegen corruptie, echter tot op heden is hij niet in staat de corruptie aan te pakken. Toen Bouterse in de oppositie zat haalde hij vaak fel uit naar vermoedelijke corruptieve praktijken van de vorige regering.

Nu blijkt dat het kabinet Bouterse een “lege huls is, een berg van ledigheid” die de corruptie heeft verheven tot beleid. De geur van corruptie, schandalen, verkwisting, nepotisme, populisme en apathie voor ontwikkeling zijn kenmerkend voor de huidige regering. Het wordt hoog tijd dat alle putdeksels eraf gaan en de beerputten goed worden uitgezogen, want de stank is ondraaglijk.

De regering heeft de anti-corruptiewet ingediend bij het parlement, maar om onduidelijke redenen wordt die vooralsnog niet behandeld. Ik hoop niet dat deze anti-corruptiewet ook wordt gemanipuleerd net als die amnestiewet van 5 april 2012 en door de keel wordt geduwd van de samenleving.

Nieuwe corruptieschandalen hebben de discussie doen oplaaien, zowel in de politiek als in de media. De exponenten van de NDP,  president Desi Bouterse, ex-president Jules Wijdenbosch en Dilip Sardjoe,  worden beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Dat is zeer verontrustend, Suriname is weer op een negatieve wijze te kijk gezet door deze exponenten van de NDP.

Je kunt het je als politieke partij niet veroorloven dat er een hele groep binnen je partij is van bestuurders en politici om wie een zweem van corruptie hangt. Er hangt al een stank van corruptie rond deze partij, dat wordt zo alleen maar erger. Sommige van de paarse politici denken dat corruptie hun geboorterecht is, ze storen zich aan God noch gebod, ze leven maar erop los.

Het ene corruptieschandaal stapelt zich op na het andere. De corruptie bij de naschoolse opvang en Openbare Werken is omvangrijk. President Bouterse noemt de naschoolse opvang een Njan Patoe. Ramon Abrahams werd weg gehaald als minister wegens corruptie.  Wie schetst mijn verbazing, dat enkele weken later wordt hij benoemd tot staatsadviseur, dat is corruptie.

Op 16 februari 2012 zei President Desi Bouterse in het parlement dat hij genoeg materiaal heeft om de helft van de VHP op te sluiten. Als het Openbaar ministerie nu een onderzoek zou starten naar corruptieve praktijken, vooral op het ministerie van Openbare Werken, waar Rabin Parmessar de scepter zwaait,  weet ik zeker dat meer dan de helft van de NDP top in de gevangenis belandt.

De opmerking van VHP voorzitter Santokhi dat het corrupte beleid op Openbare werken wordt voortgezet, is bij  minister Rabin Parmessar in het verkeerde keelgat geschoten. De voorzitter van de VHP heeft groot gelijk want het corrupte beleid op OW wordt gedoogd door de OW minister. De OW baas vertelt niet waarom Mark Rommy is ontheven.

De omvang van corruptie op het ministerie van Openbare Werken is adembenemend. En minister Rabin Parmessar moet niet doen alsof zijn neus bloedt. We kennen hem van het Academisch Ziekehuis toen hij daar directeur was. Hij werd verdacht van fraude, maar op een slinkse wijze heeft hij de bewijzen kunnen wegmoffelen.

Tijdens de installatie van president Bouterse op 12 augustus 2010 beloofde hij, alleen in het belang van Suriname en de hele bevolking te zullen handelen. En op 1 oktober 2010 tijdens de regeringsverklaring beloofde hij de kruistocht tegen corruptie. Na 2 oktober heeft  president  Bouterse de kruistocht tegen de corruptie laten vallen en het kruis opgenomen om zijn eigen belang en die loyalisten en familie als eerste te behartigen. Wie het kruis heeft zegent zichzelf.

De First lady krijgt een vorstelijk salaris, Dino Bouterse wordt geplaatst in de leiding van de beruchte CTU, zijn vrienden van de jaren ’80 worden gebombardeerd tot staatsadviseurs met super hoge salarissen. En als klap op de vuurpijl, het vorstelijke salaris van Centrale Bank governor Gilmore Hoefdraad, SRD.80.000 .

De kruistocht tegen corruptie van president Desi Bouterse is als sneeuw voor de zon verdwenen. Stop corruptie. Het allerbeste middel tegen corruptie is openbaarheid van bestuur (Good governance).

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

25-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics