Nickerie.Net, dinsdag 25 februari 2014


NPS: Militaire dictatuur dieptepunt in onze geschiedenis

Een groot media offensief is gelanceerd om de samenleving en in het bijzonder de argeloze jeugdigen te doen geloven dat de greep om de macht een heldendaad was en in belang was van de natie. Men schroomt er niet voor om verkeerde informatie te verstrekken en valse interpretaties te geven. De staatsgreep en het daarmee gepaard gaande geweld worden verheerlijkt en geromantiseerd. Het valse verhaal is dat de staatsgreep nodig was vanwege de situatie in het land en dat de staatsgreep geresulteerd heeft in een beter georganiseerde maatschappij en een beter geÔntegreerde samenleving. De plegers van hoogverraad (ordinaire staatsgreep) worden als helden en weldoeners voorgesteld.

Dit valse verhaal is een ontkenning en een miskenning van de strijd voor Srefidensi, nationale zelfstandigheid gekoppeld aan sociale rechtvaardigheid en integratie van etnische groepen. Vele generaties hebben wij hierover gedaan en wij hebben resultaten geboekt. Suriname heeft na een bewogen periode onder inspirerende leiding van Henck Arron de staatkundige onafhankelijkheid verworven in 1975. Suriname was een gerespecteerd land dat een belangrijke rol speelde in regionale en internationale organisaties, zoals de International Bauxite Association en de Non-Aligned Movement.

Het valse verhaal gaat totaal voorbij aan de vernietiging van verworvenheden en rechten en niet te vergeten de vernietiging van woongebieden, bedrijven en ontwikkelingsprojecten. Vakbondsrechten, persvrijheid, bewegingsvrijheid en democratie werden ons ontnomen. Onschuldig en kostbaar bloed heeft gevloeid op 25 februari 1980. Reeds op de eerste dag van de staatsgreep vonden zes personen de dood. Zij waren de voorbode van onnoemelijke slachtoffers die volgden in de jaren daarna. Tijdens het gewapend binnenlands conflict vielen honderden doden en nog veel meer gewonden. Daartoe worden ook gerekend de geestelijk en sociaal verminkte personen. Duizenden mensen sloegen op de vlucht vanuit Marowijne naar Frans-Guyana en ook vond er een grote trek plaats van het binnenland naar Paramaribo. Het onnoemelijke leed dat ons volk werd aangedaan is nog steeds niet goed in kaart gebracht. Militairen die in opdracht van 'de staat' zich in het strijdgewoel begaven zijn er veelal niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Zij hebben offers gebracht. De ex-militair met posttraumatische geestelijke stoornissen is een welbekend fenomeen. Paramaribo kraakt nog steeds onder de influx van duizenden ontheemden.

De tragiek is dat het gebrek aan respectvolle bejegening, normvervaging en de toename van de harde criminaliteit waaronder wij gebukt gaan niets anders is dan een uitwas van de wetteloosheid die op 25 februari 1980 begon. Het valse verhaal verzwijgt hoe men de zogenaamde 'oude traditionele politiek' moest verzoeken om te helpen het land te besturen omdat de hele economie ontwricht was, het geld geen waarde meer had en Suriname internationaal geÔsoleerd was. Men verzwijgt hoe men de gevestigde politieke partijen die het land weer op een goed spoor moest zetten, bleef saboteren. Nadat president Venetiaan met veel moeite een vredesakkoord had bereikt, werd de oorlog kunstmatig verlengd door de oprichting van gewapende groepen zoals de Tucayana en de Angula. Horen we ooit nog wat over de bezetting van de stuwdam van Afobaka?

Tal van ontwikkelingsprojecten, maar vooral West-Suriname, werden getorpedeerd. De staatsgreep werd geleid door Surinaamse militairen die in Nederland waren opgeleid en hun suppletiegelden van Nederland ontvingen. Nu doen de verraders van de Republiek zich voor als de grootste nationalisten maar durven zelf geen verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen. Van de zogenaamde revolutie is niets terechtgekomen en nu hebben de zogenaamde revolutionaire leiders er wederom een puinhoop van gemaakt. Opnieuw worden er informele gewapende groepen opgericht, nu om de eigen materiŽle belangen te behartigen. De primaire functie van de staat, het houden van het monopolie op geweld, is daarmee uitgehold. Het leven is niet meer veilig.

De Nationale Partij Suriname roept alle Surinamers op aan dit proces van afglijden naar chaos te stoppen door bij de komende verkiezingen, massaal te kiezen voor de NPS, de partij die historisch bewezen heeft dit land te kunnen leiden op een verantwoorde wijze.

De Nationale Partij Suriname 25 februari 2014

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /  NSS

25-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics