Nickerie.Net, dinsdag 25 februari 2014


Ziekenhuis Nickerie heeft nieuwe klachtencommissie

Directeur Antoine Elias feliciteert de arts Waldo Baijnath met zijn benoeming in de klachtencommissie. In het midden, voorzitter Kenneth Donk. Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN), heeft een nieuwe klachtencommissie onder leiding van Kenneth Donk benoemd. In 2011 is de commissie, die in een winterslaap gedompeld was, nieuw leven ingeblazen.

eba3880d7c9e60e3d126ef962006ec3c.jpg___klachten.jpgAlgemeen directeur Antoine Elias heeft gekozen voor een klachtencommissie die niet uit personeel van het ziekenhuis bestaat, wat wel het geval was met de oude commissie. Het is de bedoeling dat de nieuwe klachtencommissie zelfstandig, naar eer en geweten de klachten behandelt zodat de gemeenschap of degene die een klacht indient, tevreden is over de behandeling hiervan.

Elias deelt mee dat er goed is nagedacht over de samenstelling. De directie heeft personen met een heel goede reputatie in de gemeenschap bereid gevonden om dit werk te doen. Volgens Donk zal de commissie elke klacht uit de gemeenschap behandelen. De commissie bestaat naast Donk uit: Waldo Baijnath (arts), Rita Chotoe, (gepensioneerd inspecteur van Onderwijs op VOJ niveau), Narin Ramgoelam (gepensioneerd verpleegkundige) en Roselien Karaya, (notulist). De commissie is benoemd voor onbepaalde tijd.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /  NSS

20-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics