Nickerie.Net, donderdag 27 februari 2014


Gemeenteraadsverkiezingen Nederland: Waarom kiezen Utrechters voor Radj Ramcharan

Wie is Radj?

Radj voelt zich, sinds hij in Nederland is, betrokken met alle mensen in Utrecht. Nu al zon 35 jaar. Hij heeft jarenlang als vrijwilliger mensen met adviezen, vragen en problemen bijgestaan. Radj staat dicht bij de medemens. Door de jaren heen heeft hij veel praktische ervaring opgedaan met welzijnswerk, onderwijs en arbeid. Hij weet dus wat de gemeente beter wel of niet kan doen.  Hij wil zich nu ook voor u in Utrecht inzetten. Nu hij in Utrecht gaat wonen kan hij met zijn ruime ervaring als CDA  gemeenteraadslid in Nieuwegein, veel voor u betekenen. Hij weet dankzij zijn kennis en ervaring hoe je dingen voor elkaar kan krijgen in de politiek.

Daarom steunen de bewoners van Utrecht hem en zetten zij zich in om zo veel mogelijk mensen op hem te laten stemmen op 19 maart 2014.

Wat heeft Radj al gerealiseerd/aan meegewerkt ?

1.    Hij heeft het systeem van huiswerkbegeleiding van andere grote steden naar Utrecht gehaald. Voor vele kinderen betekent dit betere prestaties op school. Kenmerkend is de samenwerking tussen scholen studenten van hogescholen en universiteiten als huiswerkbegeleiders buurthuizen en gemeentelijke diensten. Het draait nu al 25 jaar met succes. Iedere zaterdag melden ruim 40 kinderen van het basis-  en voortgezet onderwijs zich om hulp te krijgen bij de vakken die zij moeilijk vinden. Veel moeders hebben zich nu aangesloten en lezen de kinderen voor. Kinderen met verschillende achtergronden en afkomst komen bij elkaar om te werken aan hun ontwikkeling en hun toekomst.

2.    Dagbesteding en ontmoeting voor Hindostaanse ouderen in buurthuis Oase. Radj merkte dat een groep ouderen in Utrecht steeds eenzamer werd en doordat ze met niemand spraken ook niet voldoende informatie hadden over dingen die voor hun belangrijk zijn. Daarom startte hij zijn initiatief om deze ouderen uit hun isolement te halen. Nu al ruim 20 jaar komen iedere week gemiddeld 60 ouderen bijeen. Samen ondernemen zij verschillende dingen bijvoorbeeld reizen naar verschillende bezienswaardigheden. Zij hebben plezier met elkaar. Ook vinden er in het buurthuis informatie en voorlichtingssessies plaats over verschillende onderwerpen zoals welke hulpverlening is er vanuit de gemeente. Radj heeft de verbinding met andere zorg- en verpleeginstellingen.  Zodat men weet waar migranten ouderen mee zitten en welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven in Nederland. Instellingen kunnen daar dan rekening mee houden want zij zijn de toekomstige bewoners van senioren- en verpleegtehuizen.

 

3.    Hij heeft de realisatie van een clubgebouw voor de cricketclub in Nieuwegein ondersteund.

4.    Hij en andere vrijwilligers van de Stichting ASHA hebben de gemeentelijke vrijwilligersprijs gewonnen in 2011.

5.    Hij heeft jongeren die het moeilijk hebben geholpen met het vinden van een baan door ze sollicitatietrainingen te geven en zijn uitgebreide netwerk onder bedrijven ingezet om stageplaatsen voor ze te creren. En zo ook voor hun gezorgd voor een beter toekomstperspectief.

6.    Mede mogelijk gemaakt dat er een Hindoetempel in Utrecht kan worden gebouwd, de Shri Krishna Mandir.

7.    Hij organiseert ontmoetingsbijeenkomsten voor verschillende bevolkingsgroepen zoals een integratiediner.

8.    Hij is lid van de initiatiefgroep stedelijke ouderen organisaties in Utrecht.

9.    En hij is lid van diverse commissies op gebied van welzijn, onderwijs en arbeid.

10. Bestuurslid van Vrienden van Nickerie om kansarme schoolkinderen in Suriname te helpen aan een goede schoolopleiding. En meehelpt aan Internationale Samenwerking vanuit Utrecht.

 Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

Kies voor het CDA,

Kies Radj Ramcharan

CDA lijst 5, nummer 6.

www.cda-utrecht.nl/radj

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

27-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics