Nickerie.Net, vrijdag 28 februari 2014


Privatisering Bernhardpolder funest voor boeren

Onderdirecteur Landbouw Soeresh Algoe. De rijstsector kampt met een tekort aan goed zaaizaad. Boeren kunnen, ook al willen ze dat, hun arealen niet inzaaien omdat het zaad er gewoon niet is. De Prins Bernhardpolder is de ideale oplossing voor dit probleem. Met een areaal van 500 hectare zaaizaad en de 50 hectare in Wageningen zou in 80% van de behoefte aan kwalitatief zaaizaad zijn voorzien. Met dit voor ogen zegt onderdirecteur Landbouw Soeresh Algoe aan Starnieuws dat de Prins Bernhardpolder in geen geval moet worden geprivatiseerd.

97b79f72af25d989f6626508259deb26.jpg___soeresh_algoe.jpgPrivatisering van dit zaaizaadbedrijf betekent de ondergang van de rijstsector, stelt de landbouwdeskundige heel resoluut. Al geruime tijd gaan er stemmen binnen de regering op om de Prins Bernhardpolder te privatiseren. Jarenlang was het model zaaizaadbedrijf, dat in de jaren '50 is opgericht, verhuurt aan de Sunda Group. Verkoop van het bedrijf betekent volgens Algoe dat de factor winst voorrang zal krijgen boven de kwaliteit. “Het moet niet gaan om de winst, maar om de goede kwaliteit.” Hij pleit ervoor dat het bedrijf in de boezem van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij blijft.

Boeren hebben per hectare 250 tot 260 kilo zaaizaad nodig. Door het tekort aan zaaizaad gaan boeren ertoe over hun eigen zaaizaad te maken, wat funest is voor de sector. De kwaliteit laat veel te wensen over. “Straks krijg je dat er van consumptierijst, zaaizaad gemaakt wordt,” schetst Algoe de situatie. Hij wijst erop dat bedrijven die bezig zijn met de Global Gap-certificering moeten kunnen aantonen waar ze hun zaaizaad vandaan halen. “Er worden internationaal hoge standaarden gesteld, die in de nabije toekomst meer regel dan uitzondering zullen zijn.”

Algoe zegt dat de privatisering van de Prins Bernhardpolder betekent dat zaaizaad duurder zal worden. “De boeren die het al moeilijk hebben, zullen dat niet kunnen betalen. Je krijgt dan steeds meer inferieur zaaizaad en uiteindelijk is de sector kapot.” Hij stelt onomwonden dat de productie van zaaizaad nooit in handen van particulieren moet worden gegeven. Het aantal bewerkte arealen is in vergelijking met het vorig seizoen toegenomen, maar niet alles kon worden ingezaaid door het tekort aan zaaizaad. Er is dit seizoen zo’n 370 hectare meer ingezaaid, wat het totale aantal ingezaaide arealen brengt op 30.052 hectare.

De Sunda-groep heeft jarenlang landbouwactiviteiten ontplooid te Prins Bernhardpolder. Gedurende twee tot drie jaar is de onderneming in gebreke gebleven om de huur te betalen. Dat was voor het ministerie van LVV reden genoeg om het contract dat tot 2014 loopt, te verbreken. De Sunda-groep heeft intussen een bod gedaan om de Prins Bernhardpolder te kopen. De regering stelt als voorwaarde dat de eventuele koper zaaizaad moet blijven produceren. De Prins Bernhardpolder ligt centraal voor de oostelijke en westelijke polders en is jaren geleden opgezet om kwalitatief goed zaaizaad te produceren.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics