Nickerie.Net, maandag 10 maart 2014


Padieopkoper NV Sahara verbaast over richtprijs padie door Het Rijstorgaan

Nickerie - Met verbazing verneemt de heer Wierin Bishesar directeur Sahara nv/Sranan-Alesie het bericht in de media "Het Rijstorgaan komt met een richtprijs van SRD 66,50 p/baal natte padie". Bishesar, stake-holder in de sector, vraagt zich af welke gronden hieraan ten grondslag liggen tot de vaststelling van deze richtprijs en in hoeverre de verwerkers/exporteurs hierbij zijn geraadpleegd.

Rijstverwerkings- en exportbedrijf Sahara, bekend van het merk 'Sranan Alesie" (fotografie Akhiel Mahabier)

Voor zover hem bekend is deze helemaal niet gebeurd. Met de richtprijs van SRD 66,50 p/baal natte padie komt de exportprijs voor Cargorijst uit op USD 550,-p/Mton en de witte rijst op USD 650,-p/Mton terwijl de huidige wereldmarktprijs voor de Cargorijst USD 420,-p/Mton is en de witterijst USD 520,-p/Mton. Beter zou zijn indien "Het Rijstorgaan"de totale oogst opkoopt en deze laat verwerken bij de verwerkers voor de export. Weliswaar moeten de verwerkers vergoed worden voor het export klaarmaken van de rijst. Naar zijn mening zullen alle verwerkers hierbij hun volle medewerking verlenen. Het is voor hem onbegrijpelijk dat "het Rijstorgaan " op deze manier paniek zaait onder de stakeholders in de rijstsector.

Op 25 januari 2014 stond nog in het Stadsnieuws te lezen"Sital verwacht geen stijging opkoopprijs natte padie en gaf een richtprijs van SRD 55,-per baal natte padie. Verder vermelde de heer Sital dat de export niet noemenswaardig was toegenomen, integendeel het was tot stilstand gekomen. Ook beaamde de heer Sital dat de verwerkers hoge kosten en schulden maken bij de banken. Derhalve is de heer Bishesar verwonderd hoe de heer Sital binnen een maand draai van 180 graden is gaan maken.

Hij vraagt zich dan ook af of de heer Sital met de rijstsector politiek is gaan bedrijven (stemmingmakerij). Indien de heer Sital direct onder het Kabinet van de President ressorteert en dan ook nog tegenstrijdige bekendmaking doet veroorzaakt hij veel paniek vlak voor de oogst onder de stake-holders. De heer Wierin Bishesar hekelt deze handeling van de heer Sital. Deze handeling heeft hij steeds gedaan vlak voor de oogst binnengehaald moest worden en bovendien op basis van ongegronde argumenten.

Naar de mening van de heer Bishesar dient de opkoopprijs gerelateerd te zijn aan de wereldexport van rijst aangezien onze rijst voor 70% bestemd is voor de export en 30% voor de lokale markt. Rijstexporteurs verkopen hun rijst tegen lagere exportprijzen om hun schuld en rente bij de banken snel af te kunnen lossen. Ook verbaast het de heer Bishesar dat de SPBA herhaaldelijk heeft verkondigd dat de rijstsector geliberaliseerd is en dat "het Rijstorgaan" hiervan moet afblijven doch wat schept mijn verbazing de SPBA is in dit geval deze keer goedkeurend naar de bepaling van "Het Rijstorgaan".

Voor zes keren zijn de padie-boeren door opeenvolgende regeringen gesubsidieerd en de constatering is dat de sector niet navenant hierdoor vooruit is gegaan. Door subsidie aan de padieboeren te verstrekken spant de overheidstekort paard achter de wagen aangezien alleen een schakel hierbij uit de sector wordt geholpen, terwijl de verwerkers/exporteurs, de machine-houders en de transporteurs er steeds bekaaid van af komen. Bishesar beaamt het dat de rijstsector continu gesubsidieerd moet worden en de totale rijstkolom er profijt van moet hebben anders kunnen we vergeten dat Suriname ooit de voedselschuur van de Caricom zal worden.

Indien de overheid subsidie zou verstrekken aan de export per ton rijst zou de hele sector hiervan profiteren aangezien deze zou doorwerken naar alle stakeholders en de overheid zou meer deviezen binnen krijgen omdat op deze wijze de export zou toenemen en de opkopers kunnen dan hogere prijzen aan de boeren betalen. Het model van subsidie verlening bij de export zoals bij de EU-landen en de USA geschiedt komen alle schakels aan hun trekken en zo hebben ze altijd overproducties waardoor ze continu hun rijst dumpen op de Caricom markt tegen concurrerende prijzen waartegen wij niet kunnen opschieten.

Bishesar vindt het niet raadzaam dat de overheid de Government-take afschaft maar juist door de verdiensten van de Government-take de sector blijft subsidiŽren bij elke ton geŽxporteerde rijst.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang / Fos Network

10-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics