Nickerie.Net, dinsdag 11 maart 2014


Gino de Robles over betoog: Gevoelig voor wie?

Eigenlijk hoef ik mij niet meer te verbazen over stukken van de hand van Sandew Hira, maar toch doe ik dat wel. Waarom? Om de simpele reden dat de naam Sandew Hira het pseudoniem is van Dew Baboeram, de broer van n van de slachtoffers van de decembermoorden, John Baboeram. Ik respecteer de vergiffenis die hij schenkt aan de verdachten van de afschuwelijke moorden op of rond 8 december 1982, maar om de samenleving op te zadelen met zaken die de rechtstaat ondermijnen vind ik op zn zachtst gezegd zeer discutabel.

De column gevoelige kwesties is te veelomvattend om volledig commentaar op te leveren en daarom beperk ik mij tot het volgende: De heer Sandew Hira schrijft onder andere in zijn stuk: Mijn conclusie is dat in de afgelopen 32 jaar de politiek geen oplossing heeft weten te brengen in dit probleem (8 december, red.). Die oplossing moet van het volk komen. Ik pleit voor een oplossing gebaseerd op drie punten: 1. Intrekking van de amnestiewet. 2. Stopzetting van het 8 december proces. 3. Instelling van een waarheidscommissie van onderaf met de bevoegdheid om amnestie te verlenen.

Allereerst wil ik opmerken dat het NIET aan de politiek is om dit 'probleem' op te lossen, maar aan de rechterlijke macht. De oplossing moet in een fatsoenlijke rechtsstaat derhalve van de rechterlijke macht komen en dus ook niet van het volk. Evenmin als de wetgevende en de uitvoerende macht die bevoegdheid hebben, mag het volk zich mengen in zaken die door de (straf-)rechter behoren te worden afgedaan. De heer Hira realiseert zich kennelijk niet dat hij met zijn opmerking de machtenscheiding doorkruist. In een democratische rechtsstaat is zulks natuurlijk uit den boze.

Het betoog van de schrijver om het 8 december strafproces stop te zetten is, net als de aanname en afkondiging van de gewijzigde amnestiewet, een ingreep in een lopend rechtsproces. Artikel 131, lid 3 GW geeft duidelijk het volgende aan: "Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden". Dit betekent dat de heer Hira er dus voor pleit om andermaal de Grondwet te schenden. Uiterst opmerkelijk. Ik vraag me werkelijk af of hij een democraat is die gelooft in een rechtsstaat.

Tenslotte vraag ik mij af waarom de heer Hira van mening is dat de zaak 8 december dient te worden afgedaan door een waarheidscommissie, met de bevoegdheid om amnestie te verlenen. We hebben het hier immers over brute meervoudige moord. Wat maakt de verdachten zo bijzonder boven anderen dat zij niet gewoon dienen te worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering?

Het 8-december strafproces dient gewoon te worden voortgezet door de Krijgsraad en in geval van een veroordeling dienen de schuldigen de straf te ondergaan die hen wordt opgelegd. Niets meer en niets minder. Het kan en mag nimmer zo zijn dat delen van de samenleving, die zich om wat voor reden dan ook niet kunnen verenigingen met de uitspraak van de rechter, de rechtsstaat gaan ondermijnen. Men moet maar - naar de woorden van de hoofdverdachte - 'het hoofd buigen voor het oordeel van de rechter' en het is de sterke arm die handhaving van de openbare orde in het uiterste geval dient te garanderen.

Gino de Robles

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

11-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics