Nickerie.Net, zaterdag 15 maart 2014


Ruim US$ 1,7 miljard nodig voor bedrijfsactiviteiten Staatsolie

Staatsolie zal tussen 2014 en 2020 tenminste US$ 1655 miljoen nodig hebben voor haar bedrijfsactiviteiten. Dit kwam gisteravond naar voren tijdens de negende editie van de CEO Talk die Marc Waaldijk, Chief Executive Officer van Staatsolie Maatschappij, hield voor de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Waaldijk maakte duidelijk dat in de komende zes jaren de geschatte productiekosten US$983 miljoen zullen bedragen, de investeringskosten voor het Wageningen Ethanol & Suikerrietproject zijn geraamd op 300 miljoen en de exploratiekosten op 372 miljoen.

Hij stipte aan dat de continue zorg van elke oliemaatschappij het vervangen van de geproduceerde barrels is. “We moeten meer olie vinden”, benadrukte de bedrijfstopper die wees op het belang van het verrichten van olieboringen en acquisities. Op korte termijn worden vier mega-investeringen door Staatsolie gepleegd, waarmee een totaal investeringsbedrag van US$ 885 miljoen is gemoeid. Hiervan is voor het Raffinaderij Expansie Project minimaal US$ 760 miljoen uitgetrokken, voor de Staatsolie Power Company Suriname US$ 74 miljoen, voor de bouw van tanks US$ 24 miljoen en voor de aanleg van zes kilometer pijplijnen naar faciliteiten van Suritex en Sol US$ 24 miljoen. Waaldijk legde zijn gehoor uit dat een deel van de pijplijnen wordt geplaatst onder de Surinamerivier vanaf het Staatsoliecomplex te Tout Lui Faut.

Staatsolie is overigens druk doende gesprekken te voeren met een consortium van internationale banken voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten, alsook met nationale banken over de lancering van een tweede Staatsolie obligatielening. Dit vernam De West van de financieel directeur Iwan Poerschke. Door Waaldijk werd gisteravond duidelijk gemaakt dat de lokale obligatielening tussen de vijftig en honderd miljoen Amerikaanse dollars moet opleveren.

Waaldijk, die eind van het jaar met pensioen gaat, zal een nieuwe raffinaderij voor Staatsolie achterlaten, waarmee Suriname onafhankelijk zal worden van de import van petroleumproducten, hetgeen tot een enorme deviezenbesparing en een verhoogde energiezekerheid zal leiden. In de periode 2008-2013 is voor US$1,3 miljard in de uitbreidingsactiviteiten van Staatsolie gestoken, maar eveneens een behoorlijk dividend afgedragen aan de Staat.

Waaldijk schatte in dat Staatsolie ruim 25% van het overheidsbudget financiert. Hij gaf voorts het advies aan de overheid om de uitvoering van megaprojecten niet te onderschatten. Over de implementatie van dergelijke projecten moet men niet lichtvaardig denken en van concept tot uitvoering gaat er minstens een tijdsbestek van tien tot vijftien jaar overheen. Voor het REP is bijvoorbeeld een uitgebreid traject doorlopen nadat in 2002 de plannen werden ontvouwd. Binnen Staatsolie is sindsdien breedvoerig gedelibereerd over het concept en bedrijfstoppers hebben 60.000 kilometer aan vliegafstand afgelegd, voordat in zee werd gegaan met de Italiaanse aannemer Saipem, aldus Waaldijk.

  

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

15-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics