Nickerie.Net, vrijdag 14 maart 2014


VHP feliciteert de natie met Holifeest

We vieren straks weer het Holifeest. Holi wordt vandaag de dag gezien als een cultureel feest van eenheid in diversiteit en solidariteit.  Dit feest benadrukt een belangrijk onderdeel van de essentie van de Dharma. De Dharma is een zeer brede en diepe levenswijze, overgedragen aan de mensheid door de Vedische Rishi’s aan de gehele mensheid. Holi wordt ook wel als een eenheidsfeest gezien. We vieren dit feest meestal met een groep mensen. Of dit nu in familie verband is of met vrienden, kennissen of vreemden. Er wordt echt geen onderscheid gemaakt tussen rangen, status, armoede of rijkdom.  Het is echt een nieuw begin, waarbij iedereen met gelijkgezinde blik wordt gezien. We lachen, zingen, dansen en bestrooien met gekleurde poeder. Met dit poeder drukken we symbolisch uit dat iedereen verschillende kleuren heeft en toch gelijk is. Bij het Holifeest gaat het dan ook om de eenheid tussen de verschillende mensen in de wereld. En die eenheid kan je alleen realiseren als je bij je zelf begint. Ontwikkel jezelf, dan zal je de wereld kunnen ontwikkelen. Holi leert ons dat het goede altijd van het kwade overwint.

Voor ons betekent dit dat we ons moeten vernieuwen en onze verlangens, driften, hoogmoed, ego en gevoel van haat en wrok moeten verbannen en vernietigen, net als de heks Holika werd vernietigd in het vuur van Agni Devata. Na het vernietigen zijn we klaar voor een ontwakend bewust zijn.

Voor de hedendaagse samenleving betekent Holi, dat wij het kwaad dat zich dagelijks aandient middels, hebzucht, corruptie, criminaliteit en haat jegens elkaar moeten afkeuren en verbannen.

O mens, word een mens, maak de wereld nobel, elke keer dat de mensheid is gevallen en weer opgestaan, is ze er meer en meer in geslaagd haar aangeboren, eeuwige volmaaktheid uit te drukken.  

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) feliciteert de hele natie met Holi oftewel het Phagwafeest. Namens het hoofdbestuur van de VHP en de hele VHP familie wens ik u allen een Subh Holi toe.

God bless you all.

Voorzitter  Chandrikapersad  Santokhi.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / VHP

14-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics