Nickerie.Net, maandag 17 maart 2014


Welgeslaagd VHP bezoek aan Nickerie

Een VHP delegatie geleid door partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi bracht op vrijdag 14 en zaterdag 15 Maart, in het kader van de “huis aan huis visites”, een welgeslaagd bezoek aan het district Nickerie. Deze visites, ook wel “meet the people campaigns” genoemd, zijn reeds enige tijd aan de gang en worden gedaan om de mensen in het veld informatie te verschaffen over o.a. de nieuwe organisatiestructuur van de VHP en van het herstel regeerprogramma welke tot uitvoering zal worden gebracht wanneer na de verkiezingen van volgend jaar de partij mede regeerverantwoordelijkheid zal dragen.

http://www.asp.sr/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Campagne-Nickerie.jpgDe immense populariteit van Santokhi werd voor een ieder duidelijk toen hij met tazza en muziek op grootse wijze door een enorme menigte uit de Westelijke polders, waar het evenement zou worden gehouden, werd onthaald Tot laat in de avond werd langs de huizen gegaan voor het persoonlijke contact met de Nickeriaanse achterban en de volgende dag werd deze actie enthousiast voortgezet in Wageningen. Het bezoek aan ons rijstdistrict stond eveneens in het licht van het komende Holi-Phagwa feest dat op maandag 17 Maart wordt gevierd. Het was de innige wens van de Oranjepartij voorzitter deze uitbundige en kleurrijke festiviteit tezamen met zijn enorme aanhang te gedenken.

Daartoe bracht Santokhi onder andere, via het populaire plaatselijke radio-en TV station”Rasonic”, een speciale boodschap uit en hij deed een oproep aan de totale gemeenschap ,indachtig de diepere betekenis van Holi : al het kwade, vooral die welke genesteld zijn in hart en hoofd, te verbranden in het laaiende Holika vuur om vervolgens met een gelouterde ziel bij te dragen aan de vestiging en instandhouding van een samenleving van oprechte vrede en welzijn voor een ieder. Het gezelschap keerde in de nacht van zaterdag op zondag terug naar Paramaribo.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / VHP

17-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics