Nickerie.Net, donderdag 20 maart 2014


Brief aan de president inzake uitspraken minister Juspol over rechterlijke macht

Paramaribo, 12 maart 2014

Aan de President van Republiek Suriname de heer D.D. Bouterse,

dtkv de Voorzitter Van De Nationale Assemblee mw J.  Geerlings-Simons.

 

Heer President,

Ondergetekenden allen leden van De Nationale Assemblee, naderen u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, met de navolgende vragen ter beantwoording:

Overwegende,

 

Vragen :

  1. Draagt deze wijze van handelen van de minister, communiceren met en beschuldigen van de Rechterlijke Macht, via de media de goedkeuring van de President?

  2. Zal dit worden gecorrigeerd?                                   

  3. Kan de President per ommegaand openheid geven van de zaken, onderbouwd met feiten, mbt de beschuldigingen die de minister heeft gedaan aan het adres van onze Rechterlijke Macht?            

Hoogachtend,

Ps. Deze brief is getekend door R.Randjietsingh, G.Castelen, W.Jessurun, M.Rathipal.
 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

18-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics